Ostatnia aktualizacja: 12.12.2017 r., godz. 07:07
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 296.654
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Poradnika VAT  »  Nr 9 z dnia 10.06.2011  »  KORYGOWANIE FAKTUR VAT  »  Faktury korygujące

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Faktury korygujące

źródło:
Dodatek nr 9 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10.06.2011
Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT

Korekty w podatku VAT dotyczyć mogą zarówno dokumentów źródłowych, ewidencji, jak i deklaracji czy informacji podsumowujących. Najistotniejsze z punktu widzenia prawidłowości dokonywanych rozliczeń wydają się te korekty, które dotyczą dokumentów źródłowych i deklaracji. Mimo bowiem, iż obowiązek prowadzenia ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT wynika wprost z ustawy o VAT, to jednak nieprawidłowości w prowadzeniu tych ewidencji - jeśli tylko pozostają bez wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego wykazanego w deklaracji VAT - nie podlegają sankcjonowaniu z punktu widzenia przepisów dotyczących tego podatku.

Dokumentami korygującymi są faktury korygujące oraz noty korygujące. Oba te dokumenty służą do poprawienia błędów w wystawionej fakturze VAT.

Stosownie do § 13 i § 14 rozporządzenia w sprawie faktur, faktury korygujące wystawia się w przypadku:

 • udzielenia rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej,
   
 • zwrotu sprzedawcy towarów,
   
 • zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT,
   
 • zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu,
   
 • podwyższenia ceny po wystawieniu faktury pierwotnej,
   
 • stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Określenie "pomyłki (…) w jakiejkolwiek innej pozycji faktury" jest pojęciem niezwykle pojemnym używanym jako argument np. w przypadku dowodzenia prawa do wystawienia faktury korygującej do faktury pierwotnej, w której bezpodstawnie opodatkowano zdarzenie pozostające poza zakresem działania ustawy o VAT.

Faktura korygująca zawierać powinna co najmniej:

1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia,

2) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a) dane określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, tj. dane sprzedawcy i nabywcy, łącznie z NIP, datę wystawienia faktury, a w przypadku gdy data ta różni się od daty sprzedaży również datę dokonania transakcji oraz jej numer kolejny i oznaczenie: "Faktura VAT",

b) nazwę towaru lub usługi objętych rabatem, podwyżką ceny,

3) kwotę i rodzaj udzielonego rabatu lub podwyższenia ceny (bez podatku),

4) kwotę zmniejszenia lub podwyższenia podatku należnego.

Faktury korygujące mogą służyć do poprawiania wszystkich elementów faktury pierwotnej, tj. nie tylko danych liczbowych, ale również elementów identyfikujących strony transakcji, datę zawarcia transakcji, numer dokumentu itd.

Jeżeli podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie od 1 stycznia 2011 r. może ten fakt udokumentować jedną fakturą korygującą, która powinna zawierać co najmniej:

1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia,

2) dane dotyczące sprzedawcy i nabywcy wraz z NIP,

3) okres, do którego odnosi się udzielany rabat,

4) kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Na zbiorczej fakturze korygującej podatnik nie ma obowiązku umieszczania danych identyfikujących konkretne faktury (numer, datę wystawienia), w stosunku do których udzielany jest rabat oraz danych dotyczących towarów wymienionych w fakturach pierwotnych.

Jeżeli udzielany przez podatnika rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami VAT, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, należy podać w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Przykład zbiorczej faktury korygującej

Sprzedawca:
Alfa sp. z o.o.
ul. Zielona 1
61-065 Poznań
NIP 5999999999

Nabywca:
Beta sp. z o.o.
ul. Makowa 7
61-460 Poznań
NIP 5888888888

FAKTURA KORYGUJĄCA NR 2/11

dotyczy udzielonego rabatu za okres: 1.04.2011 r. - 30.04.2011 r.
Data wystawienia: 4.05.2011 r.

Rabat

Wg stawki 23%

Wg stawki 8%

Wg stawki 5%

Wg stawki 0%

Sprzedaż zwolniona

Razem

Kwota brutto

615 zł

1.080 zł

     

1.695 zł

Kwota netto

500 zł

1.000 zł

     

1.500 zł

VAT

115 zł

80 zł

     

195 zł

Do zwrotu: 1.695 zł

Wystawił: Jan Nowak

Prawo do wystawiania zbiorczych faktur korygujących dokumentujących rabat obejmuje również przypadki, gdy rabat ten udzielany jest nie do wszystkich dostaw dokonanych w danym okresie, lecz do jednej lub kilku określonych dostaw.

Przepis § 13 ust. 2 regulujący zasady wystawiania zbiorczej faktury korygującej dotyczącej tylko jednej lub niektórych dostaw (a nie wszystkich) w praktyce nie wniósł nic nowego do zasad stosowanych przed 1 stycznia 2011 r. Nadal należy odwoływać się w takiej fakturze korygującej do danych faktury korygowanej. Jest to jedynie prawna regulacja stosowanej od lat praktyki.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „KORYGOWANIE FAKTUR VAT”

Rozliczanie faktur korygujących - odpowiedzi na pytania


Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60