Ostatnia aktualizacja: 22.04.2018 r., godz. 07:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 260.127
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Skutki bilansowe udzielenia gwarancji bankowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Opłaty leasingowe na przełomie roku

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank - prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Przychód z niezakończonych na dzień bilansowy usług budowlanych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Odpis aktualizujący przeterminowane należności

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018

Pożyczka w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Wycena i ewidencja lokat dwuwalutowych w księgach rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Wycena bilansowa aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Tworzymy politykę rachunkowości - inwestycje w aktywa finansowe

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Odsetki od kredytu naliczone na dzień bilansowy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018

Prezentacja w rachunku przepływów pieniężnych odsetek od kredytów oraz wniesionych dopłat do kapitału

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018

Ujęcie, wycena i prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od stycznia 2018 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Rachunki bankowe lokat terminowych też trzeba zgłaszać urzędowi skarbowemu - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017

Pożyczka zaciągnięta na zakup maszyny, przekazana przez pożyczkodawcę bezpośrednio na konto sprzedawcy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Ujęcie lokat terminowych w księgach rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Ewidencja wybranych form faktoringu w księgach faktoranta

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017

Udzielane przez bank gwarancje i ewidencja kwot przejętych na zabezpieczenie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017

Odsetki należne wpłacającemu zabezpieczenie na poczet należytego wykonania usługi

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych i sposoby ich ustalania

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017

Ujemne saldo na rachunku bieżącym

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017

Działalność kantorowa w księgach rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Wkłady pieniężne do spółdzielni - prezentacja w bilansie

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017

Przekazanie środków pieniężnych z rachunku walutowego na poczet wkładu do spółki zagranicznej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Ujęcie akredytywy w księgach rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60