Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 12:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 274.884
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Ustalenie ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu zakwalifikowanego do towarów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za lata ubiegłe - ujęcie w księgach rachunkowych i w kosztach podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu w 2018 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Korekta VAT naliczonego po zakończeniu roku - wpływ na wynik finansowy i podatkowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Moment ujęcia w kosztach podatkowych dewelopera podatku od nieruchomości

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018

Kara pieniężna nakładana w trybie postępowania administracyjnego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Amortyzacja bilansowa prawa użytkowania wieczystego gruntu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017

Odsetki od zaległości budżetowych z tytułu zaniżenia VAT należnego za lata ubiegłe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017

Zwiększenie wysokości rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu a jego wartość początkowa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017

Wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty świadczeń chorobowych i zasady ich opodatkowania

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017

Środki pieniężne gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017

Zmiana przeznaczenia nowo wybudowanych nieruchomości w księgach rachunkowych dewelopera

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Wartość początkowa środków trwałych - Krajowy Standard Rachunkowości nr 11

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu jako koszt podatkowy - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Podatek od nieruchomości jako koszt działalności gospodarczej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Umorzenie podatku od nieruchomości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Odsetki należne wspólnikom spółki z o.o. z tytułu nieterminowo wypłaconej dywidendy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017

Odsetki od pożyczek na budowę mieszkań na sprzedaż

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017

Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Kwalifikacja podatkowa niektórych wydatków ponoszonych przez deweloperów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Odsetki od kredytu zaciągniętego przez dewelopera na finansowanie budowy mieszkań

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Koszty działalności deweloperskiej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017

Sprzedaż części prawa użytkowania wieczystego gruntu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017

W jaki sposób przekazać nieruchomość spółce?

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60