Ostatnia aktualizacja: 27.05.2016 r., godz. 12:03
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 322.284
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
BIULETYN INFORMACYJNY dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów? Praktyczne porady i wyjaśnienia
nr 7   z dnia 1.03.2011

 
II.EWIDENCJE PROWADZONE ŁĄCZNIE Z PODATKOWĄ KSIĘGĄ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Ewidencja przebiegu pojazdu

Jeżeli w prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje samochód osobowy niewprowadzony do ewidencji środków trwałych, w celu ujęcia wydatków w kosztach podatkowych podatnik musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Obowiązek jej prowadzenia wynika z art. 23 ust. 5 ustawy o PDOF. Nie dotyczy on jedynie podatników użytkujący samochody osobowe na podstawie umowy leasingu (art. 23 ust. 3b ustawy o PDOF).

Zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy o PDOF, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 kilometr przebiegu oraz kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

WAŻNE: Brak ewidencji przebiegu pojazdu powoduje, że wydatki związane z używaniem samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych nie mogą być ujęte w rachunku podatkowym.

Kwota wynikająca z ww. ewidencji wyznacza limit wydatków, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Limit ten podatnik powinien porównać z faktycznymi wydatkami. W zależności, która z tych kwot będzie niższa (kwota z ewidencji przebiegu pojazdu, czy wartość poniesionych wydatków), kwotę tę podatnik wpisze do księgi przychodów i rozchodów.

Uwaga! Nie ma obowiązku porównywania kwoty wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu z wartością faktycznie poniesionych wydatków, jeżeli dotyczy to wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów prywatnych na potrzeby wykonywanej działalności (w celu odbycia podróży służbowych lub w jazdach lokalnych). W tym bowiem przypadku pracownik nie ma obowiązku przedstawiania pracodawcy dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60