Ostatnia aktualizacja: 8.12.2017 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 292.586
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Miejsce i okres przechowywania księgi

źródło:
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 z dnia 1.03.2011
Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów? Praktyczne porady i wyjaśnienia

Miejsce przechowywania księgi

Podatkowa księga przychodów i rozchodów wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę dokonanych w niej zapisów powinna stale znajdować się w miejscu wskazanym przez podatnika jako siedziba jego przedsiębiorstwa lub w miejscu wykonywania działalności.

Szczególne regulacje odnoszą się do przypadków, gdy podatnik:

  • prowadzi przedsiębiorstwo wielozakładowe,

  • prowadzi działalność w zakresie handlu obnośnego lub obwoźnego,

  • zleci prowadzenie podatkowej księgi biuru rachunkowemu.

Podatnik, który prowadzi przedsiębiorstwo wielozakładowe powinien prowadzić odrębne księgi w każdym zakładzie. Możliwe jest również prowadzenie przez takiego podatnika jednej księgi. W takim przypadku podatnik musi:

  • przechowywać podatkową księgę w siedzibie przedsiębiorstwa,

  • prowadzić co najmniej ewidencję sprzedaży w poszczególnych zakładach.

U prowadzącego działalność w zakresie handlu obnośnego lub obwoźnego księga powinna znajdować się w miejscu wykonywania tej działalności. Jeżeli podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży, w miejscu wykonywania działalności musi znajdować się co najmniej ta ewidencja.

W razie powierzenia prowadzenia podatkowej księgi biuru rachunkowemu księga wraz z dokumentacją powinna być przechowywana w siedzibie biura, z którego usług podatnik korzysta. Obowiązkiem podatnika jest natomiast prowadzenie w miejscu wykonywania działalności ewidencji sprzedaży, chyba że podatnik ewidencjonuje obroty przy zastosowaniu kas rejestrujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Okres przechowywania księgi

Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres ten wyznacza art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).

Przez księgi podatkowe należy rozumieć m.in. podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci (art. 3 pkt 4 O.p.).

Upływ okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego następuje co do zasady po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 O.p.). Jest to okres minimalny, który może ulec wydłużeniu w związku z przerwaniem lub zawieszeniem biegu przedawnienia.

Zatem podstawowy okres przechowywania księgi podatkowej oraz ewidencji, rejestrów i dokumentów związanych z jej prowadzeniem mija z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku rozliczanego na podstawie tej księgi. Przykładowo, ostateczny termin płatności podatku za 2010 r. przypada 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2011 r. przypada w sobotę), więc księgę podatkową za rok 2010 wraz z dowodami będącymi podstawą zapisów w tej księdze podatnik obowiązany jest przechowywać co najmniej do końca 2016 r.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60