Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015 r., godz. 13:01  Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 462.832
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
BIULETYN INFORMACYJNY dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów? Praktyczne porady i wyjaśnienia
nr 7   z dnia 1.03.2011

 
I.ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Miejsce i okres przechowywania księgi

Miejsce przechowywania księgi

Podatkowa księga przychodów i rozchodów wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę dokonanych w niej zapisów powinna stale znajdować się w miejscu wskazanym przez podatnika jako siedziba jego przedsiębiorstwa lub w miejscu wykonywania działalności.

Szczególne regulacje odnoszą się do przypadków, gdy podatnik:

  • prowadzi przedsiębiorstwo wielozakładowe,

  • prowadzi działalność w zakresie handlu obnośnego lub obwoźnego,

  • zleci prowadzenie podatkowej księgi biuru rachunkowemu.

Podatnik, który prowadzi przedsiębiorstwo wielozakładowe powinien prowadzić odrębne księgi w każdym zakładzie. Możliwe jest również prowadzenie przez takiego podatnika jednej księgi. W takim przypadku podatnik musi:

  • przechowywać podatkową księgę w siedzibie przedsiębiorstwa,

  • prowadzić co najmniej ewidencję sprzedaży w poszczególnych zakładach.

U prowadzącego działalność w zakresie handlu obnośnego lub obwoźnego księga powinna znajdować się w miejscu wykonywania tej działalności. Jeżeli podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży, w miejscu wykonywania działalności musi znajdować się co najmniej ta ewidencja.

W razie powierzenia prowadzenia podatkowej księgi biuru rachunkowemu księga wraz z dokumentacją powinna być przechowywana w siedzibie biura, z którego usług podatnik korzysta. Obowiązkiem podatnika jest natomiast prowadzenie w miejscu wykonywania działalności ewidencji sprzedaży, chyba że podatnik ewidencjonuje obroty przy zastosowaniu kas rejestrujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Okres przechowywania księgi

Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres ten wyznacza art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).

Przez księgi podatkowe należy rozumieć m.in. podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci (art. 3 pkt 4 O.p.).

Upływ okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego następuje co do zasady po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 O.p.). Jest to okres minimalny, który może ulec wydłużeniu w związku z przerwaniem lub zawieszeniem biegu przedawnienia.

Zatem podstawowy okres przechowywania księgi podatkowej oraz ewidencji, rejestrów i dokumentów związanych z jej prowadzeniem mija z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku rozliczanego na podstawie tej księgi. Przykładowo, ostateczny termin płatności podatku za 2010 r. przypada 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2011 r. przypada w sobotę), więc księgę podatkową za rok 2010 wraz z dowodami będącymi podstawą zapisów w tej księdze podatnik obowiązany jest przechowywać co najmniej do końca 2016 r.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60