Ostatnia aktualizacja: 24.02.2017 r., godz. 13:11
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 369.018
Wyszukiwarka
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
W dniu 27 lutego 2017 r. mija termin wysłania JPK_VAT za styczeń br.Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o zarobkach emerytów/rencistów uzyskanych w 2016 r.Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje o danych wykazanych w raportach przesłanych do ZUS za 2016 r.28 lutego 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-40, PIT-R
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości  »  Nr 4 z dnia 20.02.2011  »  Załączniki do rozporządzenia  »  Załącznik nr 8 Zestawienie zmian w funduszu

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Załącznik nr 8 Zestawienie zmian w funduszu

źródło:
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2011
Zasady rachunkowości budżetowej. Stan prawny na 1 lutego 2011 r.

Załącznik nr 8

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU


Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Numer identyfikacyjny REGON
Zestawienie zmian w funduszu
jednostki sporządzone
na dzień. . . . . . 20. . .r.
Adresat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wysłać bez pisma przewodniego

 
Stan na koniec 
roku poprzedniego
Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)    
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)    
1.1 .Zysk bilansowy za rok ubiegły    
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe    
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej    
1.4. Środki na inwestycje    
1.5. Aktualizacja środków trwałych    
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje    
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek    
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia    
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący    
1.10. Inne zwiększenia    
2. Zmniejszenia funduszu jednostki    
2.1. Strata za rok ubiegły    
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe    
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły    
2.4. Dotacje i środki na inwestycje    
2.5. Aktualizacja środków trwałych    
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji    
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek    
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia    
2.9. Inne zmniejszenia    
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)    
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)    
1. zysk netto (+)    
2. strata netto (-)    
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych    
V. Fundusz (II +,- III - IV)    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(główny księgowy)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(rok, miesiąc, dzień)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(kierownik jednostki)

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60