Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 10:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 258.257
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości  »  Nr 4 z dnia 20.02.2011  »  Załączniki do rozporządzenia  »  Załącznik nr 8 Zestawienie zmian w funduszu

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia inwentaryzacji dokonanej w 2018 r., a dotyczącej 2017 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018

Wartość początkowa środka trwałego otrzymanego w wyniku przejęcia długu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Zrealizowane płatności ze środków europejskich w zestawieniu zmian w funduszu jednostki budżetowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych po zmianie przepisów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Pożyczka w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Nadwyżka inwentaryzacyjna podstawowych środków trwałych w zestawieniu zmian funduszu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Finansowanie inwestycji w ramach sum na zlecenie gromadzonych na wyodrębnionym rachunku pomocniczym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Informacja dodatkowa sporządzana przez jednostki i zakłady budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wprowadzonych nowym rozporządzeniem - część III

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Tworzymy politykę rachunkowości - inwestycje w aktywa finansowe

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wprowadzonych nowym rozporządzeniem - część II

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Ujęcie, wycena i prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od stycznia 2018 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Skutki bilansowe łączenia się spółek handlowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Nieruchomości będące własnością powiatu, dzierżawione przez spółkę kapitałową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Ewidencja operacji związanych z otrzymaniem dotacji celowej w księgach instytucji kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

WZORCOWY WYKAZ KONT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017

Środki publiczne otrzymane na pokrycie wynagrodzeń i składek ZUS w samorządowym zakładzie budżetowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Wprowadzenie do ewidencji bilansowej gruntu, który z mocy prawa przeszedł na własność gminy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017

Księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe stowarzyszeń i fundacji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017

Opublikowano Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe"

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

WZORCOWY WYKAZ KONT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Przesłanki trwałej utraty wartości środków trwałych i ustalanie odpisów aktualizujących

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Dostawa towarów i usług na rzecz przewoźników lotniczych - zasady stosowania stawki VAT 0%

Poradnik VAT nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60