Ostatnia aktualizacja: 31.03.2015 r., godz. 14:28  Ilo嗆 wizyt w ci庵u ostatnich 30 dni - 500.828
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
u篡tkownik
has這
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMER紟 CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY
 
III.DOKUMENTY ZWI╴ANE Z ZAKO哸ZENIEM ZATRUDNIENIA
A A A  
otw鏎z artyku w nowym oknie drukuj artyku poprzedni artyku   powr鏒 do spisu tre軼i czasopisma   nast瘼ny artyku

安iadectwo pracy

W ka盥ym przypadku rozwi您ania albo wyga郾i璚ia stosunku pracy pracodawca ma obowi您ek niezw這cznego wydania 鈍iadectwa pracy.

Zgodnie z nowel Kodeksu pracy (o kt鏎ej wspominamy na str. 6), je瞠li pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie terminowych um闚, pracodawca jest obowi您any wyda pracownikowi 鈍iadectwo pracy obejmuj帷e zako鎍zone okresy zatrudnienia na podstawie takich um闚, zawartych w okresie 24 miesi璚y, poczynaj帷 od zawarcia pierwszej z tych um闚.

Wa積e: Sporz康zenie i wydanie 鈍iadectwa pracy nie mo瞠 by uzale積ione od uprzedniego rozliczenia si pracownika z pracodawc.

Zasady dokumentowania zatrudnienia 鈍iadectwem pracy wynikaj z przepis闚 art. 97 K.p. oraz rozporz康zenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczeg馧owej tre軼i 鈍iadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. nr 60, poz. 282 z p騧n. zm.). Wz鏎 鈍iadectwa pracy wraz z obja郾ieniami zosta opublikowany w za陰czniku do rozporz康zenia. Pracodawca lub osoba dzia豉j帷a w jego imieniu mo瞠 tak瞠 samodzielnie sporz康zi 鈍iadectwo pracy w dowolnym uk豉dzie graficznym. O jego niewadliwo軼i decyduje tre嗆 zawieraj帷a wszystkie informacje wymagane powo豉nymi przepisami prawa.

Informacje zamieszczone w 鈍iadectwie pracy obejmuj: okres i rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska, tryb rozwi您ania albo okoliczno軼i wyga郾i璚ia stosunku pracy oraz inne dane niezb璠ne do ustalenia uprawnie pracowniczych i uprawnie z ubezpieczenia spo貫cznego. S to dane dotycz帷e:

 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
   
 • podstawy prawnej rozwi您ania lub wyga郾i璚ia stosunku pracy,
   
 • urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w kt鏎ym usta stosunek pracy,
   
 • wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub 鈍iadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
   
 • nale積o軼i ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawc do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku 鈔odk闚 finansowych,
   
 • okresu korzystania z urlopu bezp豉tnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
   
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego,
   
 • liczby dni, za kt鏎e pracownik otrzyma wynagrodzenie (chorobowe), zgodnie z art. 92 K.p., w roku kalendarzowym, w kt鏎ym usta stosunek pracy,
   
 • wykorzystania w roku kalendarzowym, w kt鏎ym usta stosunek pracy, przewidzianego w art. 188 K.p. zwolnienia od pracy na opiek nad dzieckiem do lat 14,
   
 • okresu, za kt鏎y pracownikowi przys逝guje odszkodowanie w zwi您ku ze skr鏂eniem okresu wypowiedzenia umowy o prac na podstawie art. 361 1 K.p.,
   
 • okresu odbytej czynnej s逝瘺y wojskowej lub jej form zast瘼czych,
   
 • okresu wykonywania pracy w szczeg鏊nych warunkach lub w szczeg鏊nym charakterze,
   
 • okres闚 niesk豉dkowych, przypadaj帷ych w okresie zatrudnienia, kt鏎ego dotyczy 鈍iadectwo pracy, uwzgl璠nianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty (np. pobierania wynagrodzenia za czas niezdolno軼i do pracy wyp豉conego na podstawie art. 92 K.p., zasi趾闚 z ubezpieczenia spo貫cznego: chorobowego, opieku鎍zego, 鈍iadczenia rehabilitacyjnego).

W 鈍iadectwie pracy obowi您kowo zamieszcza si wzmiank o zaj璚iu wynagrodzenia za prac. Na 膨danie pracownika r闚nie informacj o wysoko軼i i sk豉dnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

W ust. 4 pkt 4 druku 鈍iadectwa pracy nale篡 poda liczb dni niezdolno軼i do pracy, za kt鏎e pracownik otrzyma wynagrodzenie zgodnie z art. 92 K.p. - w roku kalendarzowym, w kt鏎ym usta stosunek pracy. Wskazana informacja umo磧iwi ustalenie uprawnienia do tego wynagrodzenia u kolejnego pracodawcy. Natomiast w ust. 4 pkt 10 wykazuje si przypadaj帷e w okresie zatrudnienia okresy niesk豉dkowe okre郵one w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo貫cznych. Te dane dotycz帷e ca貫go okresu zatrudnienia maj znaczenie dla uprawnie pracownika z ubezpieczenia spo貫cznego.

Dane wymagane w ust. 4 pkt 11 druku 鈍iadectwa pracy dotycz tylko 2003 r., w kt鏎ym obowi您ywa przepis art. 92 11 K.p. dodany ustaw z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niekt鏎ych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. nr 135, poz. 1146).

Poni瞠j prezentujemy przyk豉dowy wz鏎 鈍iadectwa pracy.

Kliknij, aby powi瘯szy obraz

Orygina 鈍iadectwa pracy wydaje si pracownikowi za kopi przechowuje si w cz窷ci C akt osobowych.


A A A  
otw鏎z artyku w nowym oknie drukuj artyku poprzedni artyku   powr鏒 do spisu tre軼i czasopisma   nast瘼ny artyku

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz闚 Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60