Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015 r., godz. 12:58  Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 430.864
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY
 
II.DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEBIEGIEM ZATRUDNIENIA
 4.Dokumenty dotyczące korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Dokumenty związane z urlopem wychowawczym

Problematykę urlopów wychowawczych regulują przepisy art. 186 i nast. K.p. oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. nr 230, poz. 2291).

Ważne: Aby pracownik mógł skorzystać z urlopu wychowawczego powinien legitymować się co najmniej 6-miesięcznym okresem zatrudnienia, do którego zalicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia.

W przypadku gdy oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni, z uprawnienia może korzystać jedno z nich, z tym że ograniczenie to nie obowiązuje przez okres 3 miesięcy korzystania z urlopu wychowawczego. Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego wynosi 3 lata, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 lat życia.

Na dziecko niepełnosprawne przysługuje także 3-letni urlop wychowawczy, z którego można skorzystać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym pracownik zamierza korzystać z urlopu. Jeśli wniosek zostanie złożony bez zachowania dwutygodniowego terminu przed datą rozpoczęcia urlopu wychowawczego, pracodawca udzieli tego urlopu nie później, niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o urlop.

Składając wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego pracownik powinien określić w nim:

  • datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,
     
  • okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko.

Do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego w okresie wskazanym w tym wniosku.

W przypadku składania wniosku o urlop na dziecko niepełnosprawne, należy dodatkowo dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka.

Gdy oboje rodzice lub opiekunowie spełniający warunki uprawniające ich do urlopu wychowawczego zamierzają jednocześnie korzystać z tego urlopu - do wniosku o jego udzielenie powinni dołączyć pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o okresie, w którym będzie on korzystać z takiego urlopu.

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór wniosku pracownicy o udzielenie urlopu wychowawczego.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór oświadczenia ojca dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór pisma pracodawcy w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Pracownik korzystający z urlopu wychowawczego może podjąć w tym czasie pracę zarobkową na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej. Może też wykonywać inne zajęcia. Praca ta nie może jednak kolidować ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (a także w razie stwierdzenia, że oboje rodzice korzystają w tym samym czasie z urlopu wychowawczego z wyjątkiem okresu 3 miesięcy), pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór pisma pracodawcy w sprawie odwołania pracownicy z urlopu wychowawczego.

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60