Ostatnia aktualizacja: 21.11.2017 r., godz. 13:26
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 277.834
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Dokumenty dotyczące urlopu macierzyńskiego

źródło:
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2011
Dokumentacja kadrowa w firmie

Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która w czasie trwającego zatrudnienia w ramach stosunku pracy urodziła dziecko, a urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownicy, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza. Nie dotyczy jednak rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem. Prawo do wymienionych urlopów po spełnieniu kryteriów określonych w przepisach oraz w określonym w nich wymiarze może także nabyć pracownik, ojciec lub opiekun dziecka. Ponadto rodzice bądź opiekunowie mają prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Powyższe wynika z przepisów art. 180-1822 K.p. oraz 183 K.p.

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
   
 • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
   
 • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
   
 • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
   
 • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Ważne: Co najmniej 2 tygodnie urlopu mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania przysługującego urlopu.

Jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu (art. 1831 § 2 K.p.).

Przepisy nie wymagają dowodów, na podstawie których pracodawca udziela urlopu macierzyńskiego. Stosowne dokumenty są jednak wymagane dla nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego, który w myśl art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.), z pewnymi zastrzeżeniami, przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego. Przewidywaną datę porodu określa zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku, datę porodu zaś dokumentuje się skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka.

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór wniosku pracownicy o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem oraz przykładowy wzór pisma w sprawie udzielenia urlopu macierzyńskiego.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Zwracamy uwagę! Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, pracownica ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu, cedując ją na pracownika-ojca. W tym celu niezbędne są:

 • pisemny wniosek pracownika-ojca,
   
 • zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy (art. 180 § 5-6 K.p.).

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór wniosku w sprawie rezygnacji pracownicy z części urlopu macierzyńskiego.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Od 1 stycznia 2010 r. pracownikom oraz opiekunom przysługuje dodatkowy urlop macierzyński lub dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. Jest on udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu "podstawowego". Za okres tego urlopu pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Wymiar dodatkowego urlopu w 2011 roku wynosi:

 • do 2 tygodni w razie urodzenia jednego dziecka,
   
 • do 3 tygodni w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Urlopu dodatkowego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEBIEGIEM ZATRUDNIENIA”

Dokumenty dotyczące czasu pracy

Dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika

Dokumenty związane z urlopem wypoczynkowym

Dokumenty dotyczące korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem


Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60