Ostatnia aktualizacja: 21.11.2017 r., godz. 13:26
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 277.834
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Informacja o warunkach zatrudnienia

źródło:
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2011
Dokumentacja kadrowa w firmie

Powinnością pracodawcy jest udzielenie pracownikowi pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 K.p.). W stosunku do nowo zatrudnionych obowiązek ten musi zostać spełniony nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. W tym terminie należy każdego nowo zatrudnionego powiadomić o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

W firmie, w której nie ustala się regulaminu pracy dodatkowo należy poinformować o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Wszelkie ewentualne zmiany dotyczące wymiaru urlopu, norm czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia lub długości wypowiedzenia, a także zmiany w układzie zbiorowym pracy lub objęcia pracownika takim układem, wymagają przygotowania kolejnej informacji na powyższy temat. Pracodawca musi dokonać tej czynności niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia obowiązywania tych zmian lub - jeśli rozwiązanie umowy miałoby nastąpić wcześniej - do dnia rozwiązania umowy o pracę.

Informacja dotycząca pierwszych czterech warunków zatrudnienia może nastąpić przez wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

Poniżej prezentujemy przykładowe wzory informacji o warunkach zatrudnienia.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Jeśli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, w informacji należy umieścić dodatkowo inne dane:

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PODJĘCIEM ZATRUDNIENIA”

Dokumenty przedkładane przez kandydata do pracy

Dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy


Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60