Ostatnia aktualizacja: 21.11.2017 r., godz. 13:26
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 277.834
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Ubezpieczeń i Prawa Pracy  »  Nr 2 z dnia 10.01.2011  »  KOMENTARZ REDAKCJI  »  Indywidualne rozkłady czasu pracy

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Indywidualne rozkłady czasu pracy

źródło:
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2011
Kodeks pracy. Stan prawny na 10 stycznia 2011 r.

Według art. 128 § 3 K.p., przez dobę pracowniczą należy rozumieć 24 kolejne godziny, licząc od momentu rozpoczęcia przez pracownika pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Z kolei czas pracy pracownika - przy założeniu, że jest on zatrudniony w normach podstawowych - nie może przekraczać 8 godzin na dobę (art. 129 § 1 K.p.). W świetle powyższego, rozkład czasu pracy przewidujący wcześniejsze rozpoczęcie pracy w dniu następującym może oznaczać pracę w godzinach nadliczbowych. Przykładowo, jeżeli pracownik zatrudniony w normach podstawowych od poniedziałku do piątku pracował w poniedziałek od 700 do 1500, to jego doba pracownicza upłynęła we wtorek o godzinie 700 i do tej godziny nie powinien rozpoczynać kolejnej planowej dniówki. Gdyby, pomimo to, pracodawca zaplanował pracę we wtorek od 600 do 1400, to pierwsza wtorkowa godzina robocza przypadałaby w dobie poniedziałkowej i stanowiłaby pracę nadliczbową. Ponadto doszłoby także do naruszenia zasady nieprzerwanej dniówki roboczej, a w konsekwencji do obejścia przepisów o przerywanym czasie pracy, który może być stosowany tylko w okolicznościach wskazanych w art. 139 K.p. Takie stanowisko w sprawie prezentuje również Państwowa Inspekcja Pracy.

Ważne: Kodeksowe ograniczenia dotyczące świadczenia pracy w tej samej dobie pracowniczej nie utraciły mocy prawnej, jednakże można je wyłączyć na podstawie oraz w trybie przewidzianym w ustawie antykryzysowej.

Zgodnie z art. 10 ustawy antykryzysowej, indywidualny rozkład czasu pracy pracownika ustalany przez przedsiębiorcę może przewidywać różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy. W takim przypadku ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Przy czym wykonywanie pracy w rozkładzie czasu pracy przewidującym rozpoczynanie pracy o wcześniejszej porze niż w dniu poprzednim nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Przedstawioną organizację czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi. W przypadku braku organizacji związkowej w zakładzie, indywidualny rozkład czasu pracy wprowadza się w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u pracodawcy.

Uprawnienie do zastosowania indywidualnego rozkładu czasu pracy na swój wniosek mają także pracownicy, którzy opiekują się dzieckiem do ukończenia przez nie 14 roku życia lub członkiem rodziny wymagającym ich osobistej opieki (art. 11 ustawy antykryzysowej). Wniosek zainteresowanego pracownika w tej sprawie przedsiębiorca powinien uwzględnić, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj wykonywanej pracy. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku przedsiębiorca informuje pracownika na piśmie.

Zwracamy uwagę! Regulacje kodeksowe umożliwiają stosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy u wszystkich pracodawców na pisemny wniosek pracownika (art. 142 K.p.), jednak nie może on polegać na ponownym podejmowaniu przez pracownika pracy w tej samej dobie. Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku pracownika nie musi być uzasadniona przez pracodawcę.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „KOMENTARZ REDAKCJI”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60