Ostatnia aktualizacja: 24.11.2017 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 288.642
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Ubezpieczeń i Prawa Pracy  »  Nr 2 z dnia 10.01.2011  »  KOMENTARZ REDAKCJI  »  Kwoty wolne od potrąceń

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Kwoty wolne od potrąceń

źródło:
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2011
Kodeks pracy. Stan prawny na 10 stycznia 2011 r.

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
   
 • 75% ww. wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
   
 • 90% ww. wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

Jeżeli dokonywane jest potrącenie należności innych niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 K.p., na podstawie pisemnej zgody pracownika, to kwotą wolną od potrąceń jest kwota:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wyżej - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
   
 • 80% tej kwoty - przy potrącaniu innych należności.

Powyższe wynika z art. 871 § 1 i art. 91 K.p.

Ważne: Przepisy Kodeksu pracy przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń nie przewidują odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jednakże stosując przez analogię stanowisko Departamentu Prawa Pracy MPiPS, dotyczące ustalenia dopuszczalnej kwoty potrącenia, należy przyjąć, że przy obliczaniu kwoty wolnej również należy odliczyć składkę zdrowotną.


Zwracamy uwagę!
Przy egzekwowaniu należności alimentacyjnych nie występuje kwota wolna od potrąceń, a to oznacza, że w każdym przypadku potrącenie wynosi 3/5 wynagrodzenia.


Poniżej w tabeli przedstawiamy - obowiązujące w 2011 r. - kwoty wolne przy dokonywaniu potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem zmian wynikających z wysokości kosztów uzyskania przychodów (podstawowych - 111,25 zł lub podwyższonych - 139,06 zł) oraz stosowania bądź nie kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł).

przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

1.032,34 zł

985,34 zł

1.037,34 zł

990,34 zł

Wyżej przedstawione kwoty są podstawą do wyliczenia kwoty wolnej od potrąceń przy dokonywaniu potrąceń, dla których kwotą wolną jest kwota w wysokości określonego procentu minimalnego wynagrodzenia za pracę po dokonaniu odliczeń składkowo-podatkowych.

Na następnej stronie przedstawiamy kwoty wolne od potrąceń przy dokonywaniu innych potrąceń niż należności niealimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych.

przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

75% wynagrodzenia minimalnego

774,26 zł

739,01 zł

778,01 zł

742,76 zł

90% wynagrodzenia minimalnego

929,11 zł

886,81 zł

933,61 zł

891,31 zł

80% wynagrodzenia minimalnego

825,87 zł

788,27 zł

829,87 zł

792,27 zł

100% wynagrodzenia minimalnego

1.032,34 zł

985,34 zł

1.037,34 zł

990,34 zł


Ważne: Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Dokonując ustalenia kwoty wolnej od potrąceń dla niepełnoetatowca w pierwszej kolejności ustala się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru czasu pracy pracownika, a następnie odlicza składki i podatek.

Od 1 stycznia 2011 r. kwota wolna od potrąceń przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wynosi:

wymiar czasu pracy

wynagrodzenie
(zł)

przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek
(zł)

przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
(zł)

przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek
(zł)

przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
(zł)

3/4

1.039,50

790,25

744,25

795,25

749,25

1/2

693,00

556,65

503,16

561,69

508,16

1/3

462,00

393,33

341,78

398,19

346,78

1/4

346,50

298,99

261,08

298,99

266,08


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „KOMENTARZ REDAKCJI”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60