Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016 r., godz. 07:13
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 293.643
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
ZESZYTY METODYCZNE RACHUNKOWOŚCI
Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
nr 17   z dnia 1.09.2010

 
II.ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP ORAZ OCHRONĄ ZDROWIA PRACOWNIKÓW
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Zasady ewidencji ekwiwalentu za odzież roboczą wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy

Wypłaciliśmy pracownikom ekwiwalent za odzież roboczą. Jakie powinny być prawidłowe księgowania?

Stosownie do postanowień art. 2377 § 1 K.p., pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednocześnie w art. 2377 § 2 K.p. przewidziano, że pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny, o czym stanowi art. 2377 § 4 K.p.
 

Ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży ujmowane są w ewidencji księgowej w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki - jako pozostałe koszty rodzajowe lub ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (w zależności od postanowień ZPK jednostki), a drugostronnie na koncie 23-4 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”.

Jeśli ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 5, wówczas należny pracownikom ekwiwalent ujmowany jest według miejsc powstawania kosztu, a więc z podziałem według komórek organizacyjnych jednostki (miejsc pracy), w których pracownicy otrzymujący ekwiwalent świadczą pracę. Mogą to być przykładowo konta kosztów: 50 „Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej”, 52-1 „Koszty wydziałowe” lub 53 „Koszty działalności pomocniczej”.

Ujęcie w księgach rachunkowych naliczenia i wypłaty ekwiwalentu za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia - w sytuacji gdy jednostka prowadzi konta zespołu 4 i 5 - może przebiegać zapisami:
 

   1. Naliczenie należnego ekwiwalentu pieniężnego:

     a) naliczenie ekwiwalentu pieniężnego

        - Wn konto 40 „Koszty według rodzajów”
           (w analityce: Pozostałe koszty rodzajowe lub ubezpieczenia społeczne 
           i inne świadczenia),
        - Ma konto 23-4 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”,

      oraz równolegle:

        - Wn konto zespołu 5,
        - Ma konto 49 „Rozliczenie kosztów”.

   2. Wypłata ekwiwalentu:

        - Wn konto 23-4 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”,
        - Ma konto 10 „Kasa” lub 13-0 „Rachunek bieżący”.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60