Ostatnia aktualizacja: 5.12.2016 r., godz. 13:02
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 302.575
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości  »  Nr 11 z dnia 1.09.2010  »  ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP ORAZ OCHRONĄ ZDROWIA PRACOWNIKÓW  »  Zasady ewidencji ekwiwalentu za odzież roboczą wypłaconego na ...

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Zasady ewidencji ekwiwalentu za odzież roboczą wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy

źródło:
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2010
Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej

Wypłaciliśmy pracownikom ekwiwalent za odzież roboczą. Jakie powinny być prawidłowe księgowania?

Stosownie do postanowień art. 2377 § 1 K.p., pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednocześnie w art. 2377 § 2 K.p. przewidziano, że pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny, o czym stanowi art. 2377 § 4 K.p.
 

Ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży ujmowane są w ewidencji księgowej w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki - jako pozostałe koszty rodzajowe lub ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (w zależności od postanowień ZPK jednostki), a drugostronnie na koncie 23-4 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”.

Jeśli ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 5, wówczas należny pracownikom ekwiwalent ujmowany jest według miejsc powstawania kosztu, a więc z podziałem według komórek organizacyjnych jednostki (miejsc pracy), w których pracownicy otrzymujący ekwiwalent świadczą pracę. Mogą to być przykładowo konta kosztów: 50 „Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej”, 52-1 „Koszty wydziałowe” lub 53 „Koszty działalności pomocniczej”.

Ujęcie w księgach rachunkowych naliczenia i wypłaty ekwiwalentu za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia - w sytuacji gdy jednostka prowadzi konta zespołu 4 i 5 - może przebiegać zapisami:
 

   1. Naliczenie należnego ekwiwalentu pieniężnego:

     a) naliczenie ekwiwalentu pieniężnego

        - Wn konto 40 „Koszty według rodzajów”
           (w analityce: Pozostałe koszty rodzajowe lub ubezpieczenia społeczne 
           i inne świadczenia),
        - Ma konto 23-4 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”,

      oraz równolegle:

        - Wn konto zespołu 5,
        - Ma konto 49 „Rozliczenie kosztów”.

   2. Wypłata ekwiwalentu:

        - Wn konto 23-4 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”,
        - Ma konto 10 „Kasa” lub 13-0 „Rachunek bieżący”.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60