Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 12:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 274.884
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 15 (279) z dnia 1.08.2010  »  ODPOWIADAMY NA PYTANIA  »  Relacja z dyżuru telefonicznego  »  Czy przedsiębiorstwo osoby fizycznej ma obowiązek sporządzania rachunku ...

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Sprawozdawczość finansowa stowarzyszeń - po zmianach

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018

Podział zysku w SP ZOZ - wyjaśnienie MF

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018

Przeznaczenie części zysku spółki z o.o. na spłatę pożyczki otrzymanej od udziałowca

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018

Sprawozdania finansowe organizacji pozarządowych w sytuacji ich badania przez firmę audytorską

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018

Kto decyduje o podziale zysku w SP ZOZ? - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018

Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego spółki komandytowo-akcyjnej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Wybór wzoru sprawozdania finansowego za 2017 r. w zależności od typu i statusu jednostki

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018

Uproszczenia w rachunkowości w 2018 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018

Niewypełnienie obowiązku badania sprawozdania finansowego a pokrycie straty

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym zaliczek wypłaconych na poczet zysku

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień poprzedzający dzień przekształcenia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Skutki niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Podział zysku netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale w jednostce małej podlegającej badaniu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017

Ważne terminy w czerwcu 2017 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Zatwierdzenie, złożenie oraz ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2016 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017

Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym spółki przejmującej za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Usługa badania rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017

Kiedy sprawozdanie finansowe podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017

Obowiązek sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017

Obowiązek badania sprawozdania finansowego spółki jawnej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017

Składanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60