Ostatnia aktualizacja: 5.12.2016 r., godz. 13:02
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 302.575
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 15 (279) z dnia 1.08.2010  »  ODPOWIADAMY NA PYTANIA  »  Relacja z dyżuru telefonicznego  »  Czy przedsiębiorstwo osoby fizycznej ma obowiązek sporządzania rachunku ...

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Czy przedsiębiorstwo osoby fizycznej ma obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych?

źródło:
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (279) z dnia 1.08.2010

Prowadzę księgi rachunkowe przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Podczas badania bilansu za 2009 r. biegły poprosił o dane niezbędne do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych za 2008 r. Do tej pory jednostka nie sporządzała tego sprawozdania. Wydaje mi się, że przedsiębiorstwo osoby fizycznej nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych ani za 2008 r., ani za 2009 r. Czy należy jednak sporządzać to sprawozdanie?

Do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - w myśl postanowień z art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości - zobowiązane są jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania i ogłaszania.

Obowiązek sporządzania tego sprawozdania nie zależy więc od formy prawnej, w jakiej jednostka prowadzi działalność, ale od tego czy jej roczne sprawozdanie finansowe podlega - stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - badaniu przez biegłego rewidenta.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzają więc obowiązkowo m.in. wszystkie spółki akcyjne, a także pozostałe jednostki - w tym m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki cywilne, spółki jawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - jeżeli spełniają warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, zobowiązujące do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się wykazując dane za bieżący i poprzedni rok obrotowy, z wyłączeniem przypadku, gdy jednostka powstała w bieżącym roku obrotowym - wtedy nie podaje się danych porównawczych.

Tym samym, nawet jeśli sprawozdanie finansowe pytającej jednostki za rok 2009 podlegało obowiązkowemu badaniu przez biegłego po raz pierwszy i po raz pierwszy sporządzany jest rachunek przepływów pieniężnych, to jednostka powinna podać w nim dane porównawcze, którymi w tym przypadku są dane za rok 2008.

Pytająca jednostka nie miałaby obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych tylko wówczas, gdyby nie miała obowiązku poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego, tzn. gdyby badanie, o którym mowa w pytaniu, przeprowadzano fakultatywnie na życzenie jednostki, a nie z ustawowego obowiązku.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60