Ostatnia aktualizacja: 8.12.2016 r., godz. 12:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 327.908
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Ewidencja księgowa kosztów produkcji

źródło:
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (279) z dnia 1.08.2010

Ewidencja księgowa kosztów produkcji w jednostce rozliczającej koszty na kontach zespołu 4 i 5 może przebiegać następująco:
 

1. Zarachowanie w koszty układu rodzajowego kosztów prostych:

      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
      - Ma konta zespołu 0, 1, 2, 3.

2. Równoległe zarachowanie kosztów na konta zespołu 5:

   a) koszty produkcji podstawowej

     • koszty bezpośrednie produkcji

      - Wn konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",

     • koszty pośrednie produkcji

      - Wn konto 52-1 "Koszty wydziałowe",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",

   b) koszty zarządu

      - Wn konto 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",

   c) koszty sprzedaży (koszty działu sprzedaży, w ramach którego wyróżnia się 
       działy handlowe, punkty obsługi klienta, magazyny, hurtownie oraz sklepy detaliczne)

      - Wn konto 52-7 "Koszty sprzedaży",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

3. Zarachowanie w koszty układu rodzajowego kosztów prostych przypadających na przyszłe okresy sprawozdawcze (np. wydatki z tytułu ubezpieczeń, zapłacony z góry czynsz, prenumerata czasopism, odpis na ZFŚS):

      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
      - Ma konta zespołu 1, 2, 3 lub konto 85

oraz równolegle

      - Wn konto 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

4. Przeksięgowanie uzasadnionej części kosztów pośrednich z konta 52-1 na konto 50:

      - Wn konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej",
      - Ma konto 52-1 "Koszty wydziałowe".

5. Przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu:

   a) jeżeli ewidencję prowadzi się według rzeczywistego kosztu wytworzenia

      - Wn konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty",
      - Ma konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej",

   b) jeżeli ewidencję prowadzi się według stałych cen ewidencyjnych

     • wartość według cen ewidencyjnych

      - Wn konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty",
      - Ma konto 58 "Rozliczenie kosztów działalności",

     • wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych:

      - Wn/Ma konto 62 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów",
      - Ma/Wn konto 58 "Rozliczenie kosztów działalności".

6. Wydanie produktów z magazynu z tytułu ich sprzedaży ujmuje się zapisem:

      - Wn konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów",
      - Ma konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty".

Przy zastosowaniu stałych cen ewidencyjnych, równolegle występuje wyksięgowanie, przypadających na sprzedane wyroby, odchyleń od cen sprzedaży korygujących koszt sprzedaży: Wn/Ma konto 70-1, Ma/Wn konto 62.

Ewidencję wyrobów gotowych, w sytuacji gdy jednostka wycenia je według rzeczywistego kosztu wytworzenia, zaprezentowano na przykładzie.

Przykład

I. Założenia:

1. Spółka jawna zajmuje się produkcją wyrobu "X". Proces produkcji składa się z trzech etapów, w których powstają:

a) półfabrykat A - z materiałów bezpośrednich (Wydział I),

b) półfabrykat B - z półfabrykatu A i materiałów bezpośrednich (Wydział II),

c) produkt gotowy - z półfabrykatu A i B oraz materiałów bezpośrednich (Wydział III).

2. W maju 2010 r. dokonano zakupu materiałów o wartości: 200.000 zł. Na początek okresu w magazynie znajdowały się materiały o wartości: 50.000 zł.

3. Na podstawie dokumentów Rw ustalono, iż w maju wydano:

a) do wydziału I - materiały o wartości: 105.000 zł,

b) do wydziału II - materiały o wartości: 95.000 zł,

c) do wydziału III - materiały o wartości: 35.000 zł.

4. Wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w proces produkcyjny wraz ze składkami obciążającymi pracodawcę, według list płac za maj, wyniosło:

a) wydział I: 48.000 zł + składki: 9.600 zł,

b) wydział II: 56.000 zł + składki: 11.200 zł,

c) wydział III: 28.000 zł + składki: 5.600 zł.

5. Dodatkowo jednostka poniosła koszty:

a) energii elektrycznej w kwocie netto: 125.000 zł (w tym: energia zużyta na produkcji: 100.000 zł, energia zużyta na cele administracji: 25.000 zł),

b) amortyzacji maszyn i urządzeń w kwocie: 35.000 zł,

c) administracji i zarządu w kwocie: 62.000 zł.

6. W maju jednostka wytworzyła 200 szt. wyrobów, z których sprzedała 180 szt.

7. Sprawozdanie finansowe spółki nie podlega badaniu i ogłaszaniu, zatem spółka nie ustala kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto

Wn

Ma

1. FV - zakup materiałów:

 

 

 

   a) wartość brutto zakupionych materiałów

244.000 zł

30

21

   b) VAT podlegający odliczeniu

44.000 zł

22-1

30

   c) Pz - przyjęcie zakupionych materiałów do magazynu

200.000 zł

31

30

2. Rw - wydanie materiałów do produkcji: (105.000 zł + 95.000 zł + 35.000 zł) =

235.000 zł

40
50

31
49

3. Lista płac pracowników produkcyjnych:

 

 

 

   a) wynagrodzenia: 
      (48.000 zł + 56.000 zł + 28.000 zł) =

132.000 zł

40
50

23 49

   b) składki obciążające pracodawcę: 
      (9.600 zł + 11.200 zł + 5.600 zł) =

26.400 zł

40
50

22 49

4. FV - zakup energii elektrycznej:

 

 

 

   a) wartość brutto zużytej energii

152.500 zł

30

21

   b) VAT podlegający odliczeniu

27.500 zł

22-1

30

   c) koszt zużytej energii

125.000 zł

40

30

   d) rozliczenie zużytej energii:

 

 

 

      - produkcja

100.000 zł

52-1

49

      - administracja

25.000 zł

55

49

5. PK - amortyzacja maszyn i urządzeń

35.000 zł

40
52-1

07-1
49
6. Zarachowanie na podstawie dowodów źródłowych kosztów administracji i zarządu
62.000 zł

40

różne konta

55

49

7. PK - przeksięgowanie kosztów pośrednich: (100.000 zł + 35.000 zł) =

135.000 zł

50

52-1

8. Pw - przyjęcie z produkcji do magazynu 200 szt. wyrobów gotowych (według ich kosztu wytworzenia): 
(235.000 zł + 132.000 zł + 26.400 zł + 135.000 zł) =

528.400 zł

60

50

9. Wz - wydanie z magazynu sprzedanych produktów: (180 szt. × 2.642 zł/szt.*) =

475.560 zł

70-1

60

* Jednostkowy koszt wytworzenia produktu wynosi: (528.400 zł : 200 szt.) = 2.642 zł/szt.

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60