Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 12:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 274.884
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 15 (279) z dnia 1.08.2010  »  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  »  Kiedy nieściągalna wierzytelność może być kosztem podatkowym?

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Odpis aktualizujący w kosztach podatkowych firmy

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Tworzymy politykę rachunkowości - aktualizacja wartości należności oraz ulga na złe długi

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Odpis aktualizujący przeterminowane należności

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018

Kopia protokołu z posiedzenia sądu upadłościowego a nieściągalność wierzytelności - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018

Kilka należności od tego samego dłużnika a udokumentowanie nieściągalności należności na potrzeby CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018

Odpis aktualizujący oraz ulga na złe długi - ewidencja u wierzyciela

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018

Jak udokumentować nieściągalność należności?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018

Przesłanki kwalifikowania nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności w przypadku odpowiedzialności subsydiarnej wspólników - wyrok NSA

Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017

"Porządkowanie" rozrachunków w wyniku ich weryfikacji

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017

Moment uznania odpisu aktualizującego na należność z lat ubiegłych za koszt podatkowy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017

Obciążanie kosztów podatkowych nieściągalnymi wierzytelnościami

Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Czy nieściągalność każdej wierzytelności od tego samego dłużnika należy udokumentować odrębnie?

Serwis Podatkowy nr 10 (262) z dnia 10.10.2017

Odpisy aktualizujące w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017

Nieściągalność każdej wierzytelności powinna być udokumentowana odrębnie - wyrok NSA

Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Nieściągalność należności udokumentowana sporządzonym przez podatnika protokołem

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017

Należności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów - rozstrzygnięcie najważniejszych problemów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek a odroczony podatek dochodowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Umorzenie postępowania egzekucyjnego a ujęcie należności nieściągalnej w kosztach podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017

Umorzenie należności - koszty i przychody podatkowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017

Wierzytelność wobec dłużnika objętego postępowaniem sanacyjnym

Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Udokumentowanie protokołem nieściągalności należności

Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Odpis aktualizujący wartość należności

Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Jak można "czyścić" zapisy na kontach księgowych?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017

Przychód na skutek odzyskania od dłużnika należności, na którą wcześniej dokonano odpisu aktualizującego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60