Ostatnia aktualizacja: 9.12.2016 r., godz. 14:47
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 327.507
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Czy można przyspieszyć amortyzację samochodu ciężarowego?

źródło:
Dodatek nr 22 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2010
Metody amortyzacji środków trwałych

Spółka świadczy usługi transportowe. Na potrzeby prowadzonej działalności wykorzystuje samochody ciężarowe, które używane są w systemie pracy ciągłej i jeżdżą po kilkanaście godzin na dobę. Czy w stosunku do tych samochodów można zastosować przyspieszoną stawkę amortyzacyjną?

W niektórych sytuacjach przepisy podatkowe umożliwiają podatnikom dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu podwyższonych stawek amortyzacyjnych. Dotyczy to m.in. samochodów ciężarowych w przypadku, gdy są one używane bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej. Samochody te można wówczas w tym okresie amortyzować według stawki z Wykazu, podwyższonej o współczynnik nie wyższy niż 1,4 (art. 16i ust. 2 pkt 2 ustawy o PDOP i art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy o PDOF).

W objaśnieniach do Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącego załącznik nr 1 do ustaw o podatku dochodowym zapisano, że m.in. przez środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej rozumie się te, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub w innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

Jeżeli wymienione w pytaniu samochody ciężarowe spełniają warunki do uznania ich za wymagające szczególnej sprawności technicznej, to spółka będzie mogła przyspieszyć ich amortyzację, podwyższając stawkę z Wykazu o współczynnik nie wyższy niż 1,4. Ponieważ dla samochodów ciężarowych stawka z Wykazu wynosi 20% rocznie, to spółka będzie mogła samochody te amortyzować według stawki nie wyższej niż 28%. Tak podwyższoną stawkę można stosować od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające podwyższenie tej stawki (art. 16i ust. 3 ustawy o PDOP i art. 22i ust. 3 ustawy o PDOF).

Dla celów bilansowych spółka ustala roczną stawkę amortyzacyjną uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności tych samochodów. Na określenie tego okresu wpływa np. liczba zmian, w których pracują te samochody, tempo postępu techniczno-ekonomicznego, ich wydajność, itd. Stawkę, a także metodę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do używania. Gdyby jednak okazało się, że przyjęte stawki nie odzwierciedlają okresu ekonomicznej użyteczności samochodów (np. gdy samochody są używane bardziej intensywnie niż przewidywano), to spółka ma obowiązek stawki te zweryfikować i ustalić takie, które umożliwią odpisanie tych samochodów przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Powyższe wynika z art. 32 ustawy o rachunkowości.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60