Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 10:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 251.595
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Koszty zakupu materiałów rozliczanych za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów w bilansie

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018

Tworzymy politykę rachunkowości - inwentaryzacja składników aktywów i pasywów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018

Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia inwentaryzacji dokonanej w 2018 r., a dotyczącej 2017 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018

Przychód z niezakończonych na dzień bilansowy usług budowlanych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Termin inwentaryzacji przypadający na ostatni dzień roku obrotowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018

Termin inwentaryzacji drogą porównania i weryfikacji

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018

Wykorzystanie spisu z natury do aktualizacji wartości zapasów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018

Tworzymy politykę rachunkowości - metody wyceny rzeczowych aktywów obrotowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od stycznia 2018 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Rozliczenie wyników spisu z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie zakupu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Zasady wyceny nabywanych materiałów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017

Odpisywanie wartości zakupionych towarów bezpośrednio w koszty a wymóg inwentaryzacji

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017

Rozliczenie wartości ustalonych na dzień bilansowy usług w toku w księgach roku następnego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017

Zaliczenie w ciężar kosztów wartości materiałów ustalonej na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Skutki bilansowe łączenia się spółek handlowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Koszty wykonania usługi sprzedanej w kolejnym miesiącu (pytanie z forum internetowego - www.gofin.forum.pl)

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017

Rozpoczęcie inwentaryzacji za 2017 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017

Czas rozpocząć przygotowania do rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017

Przekwalifikowanie na środki trwałe materiałów odpisanych po zakupie bezpośrednio w koszty

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017

Zróżnicowane metody ewidencji dla różnych grup składników aktywów obrotowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Różne metody wyceny rozchodu i stanu końcowego dla różnych grup materiałów i półproduktów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Rozliczanie kosztów zakupu materiałów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Przecena wyrobów do poziomu ceny sprzedaży netto i ewidencja skutków tej przeceny

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Podwyższenie ceny ewidencyjnej wyrobów gotowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Zmiana zasad wyceny rozchodu towarów z magazynu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60