Ostatnia aktualizacja: 9.12.2016 r., godz. 14:47
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 327.507
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 13 (271) z dnia 1.07.2010  »  PRAWO PRACY  »  Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień  »  Powierzenie pracownikowi służbowego samochodu

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Powierzenie pracownikowi służbowego samochodu

źródło:
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (271) z dnia 1.07.2010

Jaka dokumentacja powinna znajdować się w aktach osobowych pracownika, który korzysta ze służbowego samochodu? Czy pracownik powinien przejść specjalne badania?

W aktach osobowych pracownika prowadzącego pojazd służbowy należy przechowywać dokumenty dotyczące jego uprawnień kierowcy (kserokopia prawa jazdy) oraz związane z powierzeniem mienia. W przypadku pracowników korzystających z osobowych samochodów służbowych nie ma żadnych dodatkowych wymagań w zakresie szkoleń, albo badań lekarskich.

Przypominamy, że specjalistyczne badania lekarskie i psychologiczne dotyczą jedynie zawodowych kierowców posiadających kategorię prawa jazdy C lub D, gdyż do nich stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 z późn. zm.). Dopiero więc, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu przekracza 3,5 tony albo pojazd jest przystosowany do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, zastosowanie do jego zatrudnienia znajdą przepisy ww. ustawy, co wiąże się z obowiązkiem odbycia specjalistycznych badań. Kierowcy prowadzący pojazdy spełniające powyższe kryteria są obowiązani odbywać badania lekarskie i psychologiczne orzekające nie tylko o zdolności do wykonywanej pracy, lecz również o braku przeciwwskazań psychofizycznych do prowadzenia pojazdu. Wyniki tych badań muszą być przy tym przechowywane przez pracodawcę przez cały okres zatrudnienia kierowcy (art. 39l ustawy o transporcie drogowym).

Przepisy nie przewidują takiego obowiązku w przypadku kierowców pojazdów osobowych, do których prowadzenia wystarczające jest prawo jazdy kategorii B oraz ogólne badania wstępne i okresowe wykonywane na podstawie art. 229 K.p. Dotyczy to również pracowników, zatrudnionych na innych stanowiskach niż kierowca, wykorzystujących do pracy samochody osobowe lub lekkie samochody dostawcze (do 3,5 tony). Ostateczna decyzja w tym względzie należy jednak do pracodawcy, który może w przepisach prawa wewnątrzzakładowego wprowadzić obowiązek poddawania się przez pracowników użytkujących samochody służbowe badaniom lekarskim i psychologicznym kierowców. Jedynym warunkiem jest ponoszenie przez pracodawcę kosztu takich badań, na zasadach analogicznych do badań okresowych i kontrolnych.
 

Ważne: W celu ustalenia zasad użytkowania pojazdu służbowego oraz ponoszenia odpowiedzialności za szkodę warto spisać z pracownikiem protokół przekazania mienia, który powinien szczegółowo określać stan pojazdu, jego przebieg i ewentualne uszkodzenia na dzień przekazania.

Wskazanym byłoby jednoczesne uregulowanie kwestii możliwości użyczania pojazdu osobom trzecim, używania go w celach prywatnych, zasad rozliczania zużytego paliwa oraz określenie metod zabezpieczania przed kradzieżą. Szczegółowe uregulowanie zasad użyczenia pojazdu pozwoli uniknąć ewentualnych trudności związanych z egzekwowaniem od pracownika odszkodowania za pogorszenie bądź utratę powierzonego mienia. W razie ewentualnego sporu pracodawca będzie musiał udowodnić, że pracownik ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w użyczonym mieniu. Podobnie w przypadku nieokreślenia zasad zabezpieczania mienia przed kradzieżą, skutki ewentualnej straty mogą w całości obciążyć pracodawcę.
 

 

Przykład

 

Pracodawca powierzył pracownikowi nowy samochód służbowy, który nie został wyposażony w podstawowe zabezpieczenia, takie jak autoalarm czy blokada skrzyni biegów. Protokół przekazania i regulamin pracy nie zawierały wytycznych, w zakresie obowiązku zabezpieczenia pojazdu, a pracodawca wyrażał zgodę na wykorzystywanie samochodu także w celach prywatnych. Gdy samochód został skradziony sprzed domu, w którym mieszkał pracownik, pracodawca wystąpił o zwrot jego równowartości. Sprawa trafiła do sądu, który uznał, że pracodawca nie zapewnił pracownikowi odpowiednich warunków zabezpieczenia mienia. W konsekwencji zgodnie z art. 124 § 3 K.p. pracownik uwolnił się w całości od odpowiedzialności materialnej za powstałą szkodę.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60