Ostatnia aktualizacja: 27.04.2015 r., godz. 12:29  Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 430.864
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY
 
B.ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
 IV.Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Dodatek za wysługę lat a podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego pracownika samorządowego

Pracownik samorządowy korzysta ze świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego przez ZUS (placówka nie jest upoważniona do wypłaty zasiłków). Czy w podstawie wymiaru świadczenia ZUS powinien uwzględnić dodatek za wysługę lat?

Nie. Zasady wypłaty dodatku za wieloletnią pracę dla pracowników samorządowych reguluje § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Jak stanowi art. 18 ust. 1 ustawy zasiłkowej, świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane pracownikowi, który po wyczerpaniu odpowiednio 182 lub 270-dniowego okresu zasiłkowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności. Zatem okres, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne jest dalszym okresem choroby pracownika.

W związku z powyższym, dodatek za wysługę lat nie może być uwzględniany w podstawie wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego w czasie trwania stosunku pracy. W okresie pobierania tego świadczenia pracownik samorządowy powinien otrzymywać od pracodawcy dodatek za wieloletnią pracę w pełnej wysokości.

Zwracamy uwagę! W sytuacji, gdy świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane przez ZUS za okres po ustaniu zatrudnienia, to dodatek za wysługę lat podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczenia. Dlatego powinien być wykazany w zaświadczeniu pracodawcy wystawionym na druku ZUS Z-3.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60