Ostatnia aktualizacja: 5.12.2016 r., godz. 13:02
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 302.575
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 13 (271) z dnia 1.07.2010  »  ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA  »  Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków  »  Dodatek za wysługę lat a podstawa wymiaru świadczenia ...

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Dodatek za wysługę lat a podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego pracownika samorządowego

źródło:
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (271) z dnia 1.07.2010

Pracownik samorządowy korzysta ze świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego przez ZUS (placówka nie jest upoważniona do wypłaty zasiłków). Czy w podstawie wymiaru świadczenia ZUS powinien uwzględnić dodatek za wysługę lat?

Nie. Zasady wypłaty dodatku za wieloletnią pracę dla pracowników samorządowych reguluje § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Jak stanowi art. 18 ust. 1 ustawy zasiłkowej, świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane pracownikowi, który po wyczerpaniu odpowiednio 182 lub 270-dniowego okresu zasiłkowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności. Zatem okres, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne jest dalszym okresem choroby pracownika.

W związku z powyższym, dodatek za wysługę lat nie może być uwzględniany w podstawie wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego w czasie trwania stosunku pracy. W okresie pobierania tego świadczenia pracownik samorządowy powinien otrzymywać od pracodawcy dodatek za wieloletnią pracę w pełnej wysokości.

Zwracamy uwagę! W sytuacji, gdy świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane przez ZUS za okres po ustaniu zatrudnienia, to dodatek za wysługę lat podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczenia. Dlatego powinien być wykazany w zaświadczeniu pracodawcy wystawionym na druku ZUS Z-3.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60