Ostatnia aktualizacja: 9.12.2016 r., godz. 14:47
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 327.507
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Poradnika VAT  »  Nr 8 z dnia 10.06.2010  »  Krajowa sprzedaż wysyłkowa

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Krajowa sprzedaż wysyłkowa

źródło:
Dodatek nr 8 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10.06.2010
Obowiązek podatkowy w obrocie krajowym

Dostawa wysyłkowa towarów, o której mowa poniżej, to dokonywana z udziałem konsumentów sprzedaż na odległość, która ma miejsce na terenie Polski. Nie należy jej mylić ze zdefiniowaną w ustawie o VAT sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju oraz sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju, uregulowanymi w art. 23 i 24 ustawy o VAT i które są elementami obrotu międzynarodowego.

W praktyce krajowa sprzedaż wysyłkowa towarów realizowana jest często za zaliczeniem pocztowym. Sprzedawca w takim przypadku dokonuje wysyłki zamówionych towarów za pośrednictwem poczty (kuriera), która dostarcza towary do nabywcy, inkasując od niego zapłatę w gotówce. Natomiast sprzedaż wysyłkowa charakteryzująca się pobraniem zapłaty przed wydaniem towaru, powoduje konieczność zastosowania odmiennych regulacji przy ustaleniu momentu powstania obowiązku podatkowego.

W sposób szczególny uregulowano powstanie obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 6 - w takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty.

Uwaga

W przypadku sprzedaży wysyłkowej towarów o momencie powstania obowiązku podatkowego decyduje termin otrzymania zapłaty za sprzedany towar. Jeśli płatność następuje przed wydaniem towaru, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przedpłaty, a w przypadku sprzedaży za zaliczeniem pocztowym - obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania zapłaty za dostarczony towar.

Za moment otrzymania zapłaty (przedpłaty) w obrocie bezgotówkowym uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy sprzedawcy.

Dla udokumentowania sprzedaży wysyłkowej, podatnicy wystawiają faktury na zasadach ogólnych, lecz faktury te pozostają bez wpływu na datę powstania obowiązku podatkowego. Obowiązku tego nie powoduje także moment wydania towaru.

Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPP1/443-329/09/MS z dnia 29 czerwca 2009 r., w której stwierdzono: „(…) w przypadku sprzedaży wysyłkowej dokonywanej przez Wnioskodawcę obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty za dostarczony towar zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy (…) tj. w opisanym przypadku w dniu otrzymania zapłaty na konto. (…)”
 

 ? 

Podatnik prowadzi działalność handlową. Transakcje uzgadniane są z klientami telefonicznie, a zamówiony towar wysyłany jest wraz z fakturą VAT przesyłką pocztową. Zapłatę klienci wpłacają na konto bankowe w określonym na fakturze terminie płatności. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku takiej sprzedaży: w dacie wystawienia faktury VAT, czy otrzymania zapłaty jak przy sprzedaży wysyłkowej?

Z treści pytania wynika, że płatność za towar dostarczony za pośrednictwem poczty nie jest dokonywana za pobraniem, tj. nie występuje sytuacja gdy towar jest wydany po uiszczeniu do rąk listonosza (kuriera) zapłaty. Zapłata jest uiszczana przelewem bezpośrednio przez nabywcę na konto sprzedającego. Nie jest zatem spełniony warunek, o którym mowa w art. 19 ust. 13 pkt 6, a mianowicie dostawy dokonywanej za zaliczeniem pocztowym. W praktyce oznacza to, iż nie znajdzie tu zastosowania przepis dotyczący szczególnego obowiązku podatkowego. Moment powstania obowiązku podatkowego wyznaczony zostanie przez moment wystawienia faktury (nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru), lub - w sytuacji gdy płatność zostanie dokonana przed wydaniem towaru - z chwilą otrzymania zapłaty.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60