Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015 r., godz. 13:01  Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 462.832
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PORADNIK VAT
Obowiązek podatkowy w obrocie krajowym
nr 11   z dnia 10.06.2010

 
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Usługi najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony, stałej obsługi prawnej i biurowej

Usługi najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony, stałej obsługi prawnej i biurowej, itp., podobnie jak omówione już wcześniej dostawy energii oraz świadczenie usług powszechnych mają charakter ciągły. Również w stosunku do tych usług ustawodawca określił szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, choć nieco inaczej niż w przypadku ww. usług powszechnych.

Na mocy art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy dla usług najmu, dzierżawy, leasingu lub innych usług o podobnym charakterze powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Takie same zasady obowiązują w stosunku do usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej.

Otrzymanie części zapłaty - zgodnie z art. 19 ust. 15 - powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Uwaga

Obowiązek rozliczenia podatku należnego z tytułu usług wymienionych w art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT (usługi najmu, dzierżawy, ochrony, dozoru, pośrednictwa ubezpieczeniowego, stałej obsługi prawnej itp.) uzależniony został od terminu płatności wynikającego z umowy lub faktury albo od momentu otrzymania zapłaty za wykonaną usługę - w zależności od tego, które z ww. zdarzeń miało miejsce wcześniej.

Przy ww. usługach warto również mieć na względzie odpowiednie uregulowania dotyczące dokumentowania transakcji. Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur, w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10 i ust. 13 pkt 1-5 i 7-11, ust. 16a oraz ust. 16b ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

W ust. 2 tego przepisu zastrzeżono jednocześnie, że faktura VAT w takich przypadkach nie może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.
 

Przykład

Zgodnie z zawartą umową najemca uregulował czynsz za maj w terminie płatności, czyli w dniu 15 maja 2010 r. Obowiązek podatkowy powstał w tym dniu, w którym podatnik otrzymał zapłatę - czyli 15 maja. Wynajmujący miał obowiązek wykazania podatku należnego z tytułu świadczonej usługi najmu w deklaracji za maj 2010 r.

Podatnik mógł wystawić fakturę VAT najpóźniej w dniu powstania obowiązku podatkowego, czyli w dniu 15 maja 2010 r. Miał jednak prawo wystawić fakturę wcześniej (§ 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie faktur), najwcześniej jednak 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (czyli 15 kwietnia 2010 r.).


Przykład

Może zdarzyć się sytuacja, w której najemca nie ureguluje jednorazowo całej kwoty czynszu. Zakładając, że w kwietniu 2010 r. uregulował 40% należności za maj 2010 r., natomiast pozostałą część należności uregulował w maju 2010 r., to wówczas obowiązek podatkowy w stosunku do wpłaconej kwoty stanowiącej 40% należności za maj, powstał w kwietniu - w momencie zapłaty tej części, natomiast podatek należny od pozostałej części należności powinien być rozliczony w deklaracji za maj 2010 r.


Przykład

W sytuacji gdy część należności uregulowana została w maju (w terminie płatności), natomiast pozostała część zostanie uregulowana już po tym terminie (w czerwcu, lipcu, czy sierpniu), to niezależnie od terminu zapłaty pozostałej części należności, obowiązek podatkowy w stosunku do całej należności określonej w umowie powstał w maju 2010 r. Cały podatek należny z tytułu świadczonej usługi najmu wynajmujący powinien wykazać w deklaracji za maj 2010 r.


Przedstawione przykłady określania momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu przekonują, że każdą tego rodzaju usługę należy rozpatrywać indywidualnie pod kątem zgodności z przepisami w zakresie VAT. Moment powstania obowiązku podatkowego po stronie usługodawcy, w przypadku usług wymienionych w art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT uzależniony jest bowiem zarówno od uregulowań umownych pomiędzy stronami, jak i od realizacji postanowień umowy - czyli od tego, kiedy usługobiorca uiści umówioną zapłatę.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60