Ostatnia aktualizacja: 21.04.2018 r., godz. 07:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 271.111
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości  »  Nr 7 z dnia 1.05.2010  »  ROZRACHUNKI Z WŁAŚCICIELEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE OSOBY FIZYCZNEJ  »  Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne właściciela

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Koszty wynagrodzeń likwidatora spółki z o.o., na które utworzono rezerwę

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz składek ZUS w księgach zakładu budżetowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Bony towarowe wydawane pracownikom z okazji Świąt Wielkanocnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018

Prezentacja w bilansie zobowiązań publicznoprawnych wobec PFRON

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Rozrachunki z właścicielem w księgach i sprawozdaniu finansowym firmy osoby fizycznej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Rozliczanie w księgach rachunkowych zapomóg wypłacanych pracownikom

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Nadpłata składek na ubezpieczenie wypadkowe w instytucji kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS zatrudnionych bezrobotnych otrzymana z Funduszu Pracy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018

Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych w księgach rachunkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017

Wynagrodzenie członka zarządu spółki z o.o.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017

Opłata prolongacyjna naliczona przez ZUS w związku z odroczeniem terminu płatności składek

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Odprawy emerytalne wypłacane pracownikom w związku z przejściem na emeryturę

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Ewidencja wypłaty zapomogi ze środków obrotowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017

Ujęcie w księgach rachunkowych korekty składek ZUS z tytułu umowy zlecenia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017

Potrącenia z wynagrodzeń za pracę i zasiłków wypłacanych przez pracodawcę w imieniu ZUS

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Składki na ubezpieczenie urlopowe płacone za oddelegowanych pracowników

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017

Środki publiczne otrzymane na pokrycie wynagrodzeń i składek ZUS w samorządowym zakładzie budżetowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej - skutki podatkowe i ewidencja księgowa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017

Kapitał zapasowy i jego wykorzystanie w spółce z o.o.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017

Nagrody dla pracowników wypłacane z wypracowanego przez spółkę zysku netto

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017

Rachunkowość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie żłobka

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Zapisy w księgach rachunkowych, dotyczące korekty dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Dofinansowanie do wyjazdów dzieci pracowników na "zieloną szkołę"

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Zaspokojenie roszczeń pracowniczych w jednostce będącej w upadłości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60