Ostatnia aktualizacja: 8.12.2016 r., godz. 12:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 327.908
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości  »  Nr 7 z dnia 1.05.2010  »  ROZRACHUNKI Z WŁAŚCICIELEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE OSOBY FIZYCZNEJ  »  Ewidencja faktury dokumentującej zakupy przeznaczone na cele prywatne ...

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Ewidencja faktury dokumentującej zakupy przeznaczone na cele prywatne właściciela

źródło:
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2010
Rozrachunki z właścicielami i wspólnikami

Jak zaksięgować fakturę (opłaconą gotówką z kasy) dokumentującą zakup środków czystości, z których część przeznaczona jest na cele prywatne właściciela?

Jak wynika z pytania, część zakupów udokumentowanych fakturą nie dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, lecz potrzeb prywatnych właściciela.

Tym samym kwota brutto faktury dotycząca zakupów prywatnych właściciela powinna zostać wprowadzona do ewidencji księgowej na konto rozrachunków z właścicielem.

Należy bowiem podkreślić, iż jednostka nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od części zakupów dokonanych na potrzeby prywatne właściciela. Wydatek ten nie jest bowiem związany z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, w związku z czym - stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT - jednostce nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Opłaconą gotówką fakturę, o której mowa w pytaniu, można zaksięgować zapisami:
 

   a) kwota brutto faktury

        - Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”,
        - Ma konto 10 „Kasa” lub 21 „Rozrachunki z dostawcami”,

   b) kwota brutto dotycząca zakupów prywatnych właściciela

        - Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 
          (w analityce: Rozrachunki z właścicielem),
        - Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”,

   c) wartość netto środków czystości zakupionych na potrzeby prowadzonej przez osobę
      fizyczną działalności gospodarczej

        - Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” lub konto zespołu 5,
        - Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”,

   d) VAT podlegający odliczeniu (wyłącznie od części zakupów dokonanych na potrzeby
       działalności gospodarczej)

        - Wn konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”,
        - Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.

Jak zaksięgować fakturę wystawioną na firmę, gdy wszystkie artykuły zostały nabyte na potrzeby własne właściciela? Czy taką fakturę należy ująć w księgach rachunkowych?

Jak wynika z pytania, zakupy (udokumentowane fakturą na firmę) nie dotyczą działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, lecz dokonane zostały na potrzeby prywatne właściciela. Zatem, jeśli zapłata za tę fakturę nie odbyła się ze środków finansowych firmy, to nie ma potrzeby wprowadzania jej do ksiąg rachunkowych.

W przeciwnym jednak wypadku, tzn. jeśli za fakturę zapłacono np. z konta bieżącego jednostki, jednostka powinna wprowadzić ją do ewidencji księgowej (w wartości brutto), zapisem:
 

        - Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 
          (w analityce: Rozrachunki z właścicielem - trwałe wycofanie kapitału),
        - Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” 
          (w analityce: Konto imienne kontrahenta).

Zapłatę dokonaną z konta bieżącego jednostki należy wówczas zaksięgować, zapisem:
 

        - Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” 
          (w analityce: Konto imienne kontrahenta),
        - Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”.

Ponadto zapłata za powyższą fakturę (w imieniu właściciela) ze środków pieniężnych jednostki, traktowana jest jako trwałe wycofanie środków z firmy i na koniec roku zmniejszy kapitał właściciela. Zmniejszenia kapitału dokonuje się zapisem:
 

        - Wn konto 80 „Kapitał podstawowy”,
        - Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 
          (w analityce: Rozrachunki z właścicielem - trwałe wycofanie kapitału).


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60