Ostatnia aktualizacja: 27.04.2015 r., godz. 12:29  Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 429.222
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
ZESZYTY METODYCZNE RACHUNKOWOŚCI
 
II.ROZRACHUNKI ZE WSPÓLNIKAMI SPÓŁEK OSOBOWYCH
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Ewidencja operacji gotówkowych w spółce nieprowadzącej kasy

Jesteśmy spółką jawną. Zgodnie z decyzją właścicieli nie sporządzamy raportów kasowych. Czy w tej sytuacji obroty gotówkowe (sprzedaż, zakupy) należy księgować na koncie 10 „Kasa”, czy może na koncie 24 - jako rozrachunki z właścicielami z odpowiednią analityką?

Ustawa o rachunkowości nie reguluje organizacji gospodarki kasowej oraz zasad ewidencji w księgach rachunkowych operacji gotówkowych. Mówi tylko o tym, że operacje wpłat i wypłat gotówką powinny być ujęte w księgach rachunkowych w tym samym dniu, w którym zostały dokonane (art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości). Dodatkowo z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości wynika, że konta ksiąg pomocniczych dla operacji gotówkowych prowadzi się w przypadku prowadzenia kasy.
 

Jeżeli jednostka nie prowadzi kasy, to nie ma ustawowego obowiązku wyodrębnienia w ZPK konta „Kasa” i nie ma obowiązku ewidencji operacji gotówkowych za pośrednictwem tego konta oraz sporządzania raportów kasowych. W takiej sytuacji operacje związane z wpłatą i wypłatą gotówki ujmuje się bieżąco na koncie 24 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Rozrachunki z właścicielem). Decyzja o takim sposobie ewidencji operacji związanych z wpłatą i wypłatą gotówki powinna znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji wymaganej art. 10 ustawy o rachunkowości, opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości.

Ewidencja operacji gotówkowych za pośrednictwem konta 24 może przebiegać następująco:
 

   1) pobranie gotówki z rachunku bankowego, jako zaliczki do regulowania płatności:

        - Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 
          (w analityce: Rozliczenie gotówki z właścicielami spółki),
        - Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”,

   2) udokumentowane wypłaty z pobranej zaliczki (do rozliczenia):

     a) wpłata środków na rachunek bankowy

        - Wn konto 13-0 „Rachunek bieżący”,
        - Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 
          (w analityce: Rozliczenie gotówki z właścicielami spółki),

     b) zapłata gotówką za nabyte produkty, usługi itp.

        - Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”,
        - Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 
          (w analityce: Rozliczenie gotówki z właścicielami spółki),

     c) uiszczenie podatków i zobowiązań zrównanych z podatkowymi

        - Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”,
        - Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 
          (w analityce: Rozliczenie gotówki z właścicielami spółki),

     d) wypłata wynagrodzeń, zasiłków, odpraw itp.

        - Wn konto 23 „Rozrachunki z pracownikami”,
        - Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 
          (w analityce: Rozliczenie gotówki z właścicielami spółki),

     e) regulacja innych zobowiązań, np. ubezpieczeń osobowych, majątkowych itd.

        - Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”,
        - Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 
          (w analityce: Rozliczenie gotówki z właścicielami spółki).

Należy przy tym pamiętać, że nie zwalnia to jednostki z obowiązku dokumentowania operacji gotówkowych dowodami księgowymi spełniającymi co najmniej wymogi określone w art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Przy czym w tym przypadku nie stosuje się dowodów „Kasa przyjmie” oraz „Kasa wyda”. Powinny to być inne dowody, dokumentujące tytuł wypłaty lub wpłaty.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60