Ostatnia aktualizacja: 5.12.2016 r., godz. 13:02
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 302.575
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości  »  Nr 7 z dnia 1.05.2010  »  ROZRACHUNKI ZE WSPÓLNIKAMI SPÓŁEK OSOBOWYCH  »  Ewidencja operacji gotówkowych w spółce nieprowadzącej kasy

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Ewidencja operacji gotówkowych w spółce nieprowadzącej kasy

źródło:
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2010
Rozrachunki z właścicielami i wspólnikami

Jesteśmy spółką jawną. Zgodnie z decyzją właścicieli nie sporządzamy raportów kasowych. Czy w tej sytuacji obroty gotówkowe (sprzedaż, zakupy) należy księgować na koncie 10 „Kasa”, czy może na koncie 24 - jako rozrachunki z właścicielami z odpowiednią analityką?

Ustawa o rachunkowości nie reguluje organizacji gospodarki kasowej oraz zasad ewidencji w księgach rachunkowych operacji gotówkowych. Mówi tylko o tym, że operacje wpłat i wypłat gotówką powinny być ujęte w księgach rachunkowych w tym samym dniu, w którym zostały dokonane (art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości). Dodatkowo z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości wynika, że konta ksiąg pomocniczych dla operacji gotówkowych prowadzi się w przypadku prowadzenia kasy.
 

Jeżeli jednostka nie prowadzi kasy, to nie ma ustawowego obowiązku wyodrębnienia w ZPK konta „Kasa” i nie ma obowiązku ewidencji operacji gotówkowych za pośrednictwem tego konta oraz sporządzania raportów kasowych. W takiej sytuacji operacje związane z wpłatą i wypłatą gotówki ujmuje się bieżąco na koncie 24 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Rozrachunki z właścicielem). Decyzja o takim sposobie ewidencji operacji związanych z wpłatą i wypłatą gotówki powinna znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji wymaganej art. 10 ustawy o rachunkowości, opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości.

Ewidencja operacji gotówkowych za pośrednictwem konta 24 może przebiegać następująco:
 

   1) pobranie gotówki z rachunku bankowego, jako zaliczki do regulowania płatności:

        - Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 
          (w analityce: Rozliczenie gotówki z właścicielami spółki),
        - Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”,

   2) udokumentowane wypłaty z pobranej zaliczki (do rozliczenia):

     a) wpłata środków na rachunek bankowy

        - Wn konto 13-0 „Rachunek bieżący”,
        - Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 
          (w analityce: Rozliczenie gotówki z właścicielami spółki),

     b) zapłata gotówką za nabyte produkty, usługi itp.

        - Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”,
        - Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 
          (w analityce: Rozliczenie gotówki z właścicielami spółki),

     c) uiszczenie podatków i zobowiązań zrównanych z podatkowymi

        - Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”,
        - Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 
          (w analityce: Rozliczenie gotówki z właścicielami spółki),

     d) wypłata wynagrodzeń, zasiłków, odpraw itp.

        - Wn konto 23 „Rozrachunki z pracownikami”,
        - Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 
          (w analityce: Rozliczenie gotówki z właścicielami spółki),

     e) regulacja innych zobowiązań, np. ubezpieczeń osobowych, majątkowych itd.

        - Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”,
        - Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 
          (w analityce: Rozliczenie gotówki z właścicielami spółki).

Należy przy tym pamiętać, że nie zwalnia to jednostki z obowiązku dokumentowania operacji gotówkowych dowodami księgowymi spełniającymi co najmniej wymogi określone w art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Przy czym w tym przypadku nie stosuje się dowodów „Kasa przyjmie” oraz „Kasa wyda”. Powinny to być inne dowody, dokumentujące tytuł wypłaty lub wpłaty.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60