Ostatnia aktualizacja: 9.12.2016 r., godz. 14:47
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 326.113
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Wniesienie aportem środków trwałych

źródło:
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2010
Rozrachunki z właścicielami i wspólnikami

Na pokrycie udziałów w spółce z o.o. wspólnik wniósł aport niepieniężny w postaci środków trwałych, z których część była umorzona w 100%, a część w 50%. Uzgodniono, że wartość nominalna udziałów równa się wartości rynkowej wniesionego aportu, czyli wartości netto ujętej na fakturze VAT wystawionej przez wspólnika wnoszącego aport. Natomiast kwotę VAT rozliczamy poprzez zapłatę. Jak ująć operacje gospodarcze związane z opisanym zdarzeniem w księgach rachunkowych spółki z o.o. oraz wspólnika? Środki trwałe będą służyć działalności opodatkowanej VAT.

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego lub cywilnego podlega opodatkowaniu VAT na ogólnych zasadach, określonych w przepisach o podatku od towarów i usług, w zależności od przedmiotu aportu.

W związku z tym wniesienie aportu powinno być udokumentowane przez wnoszącego aport fakturą VAT wystawioną na spółkę, do której wnoszony jest aport. Obowiązek wystawienia takiej faktury wynika z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej zwanej ustawą o VAT. Do aportu stosuje się właściwą stawkę dla towaru lub usługi, będących przedmiotem aportu. Możliwe będą tym samym sytuacje, gdy wniesienie aportem będzie opodatkowane stawką podstawową lub obniżoną, bądź też będzie zwolnione od podatku.

Opodatkowanie aportów podatkiem VAT spowodowało wiele problemów w rozliczeniach pomiędzy wspólnikiem (wnoszącym aport) a spółką (otrzymującym aport).
 

Ewidencja księgowa kwoty VAT u wnoszącego aport zależy od uzgodnień pomiędzy wnoszącym a przyjmującym aport:

1) jeżeli wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za aport odpowiada wartości netto określonej na fakturze, a VAT zwracany jest wnoszącemu aport, to kwotę VAT wykazaną na fakturze wnoszący aport ujmuje zapisem: Wn konto 24, Ma konto 22-2,

2) jeżeli wartość nominalna udziałów odpowiada wartości brutto określonej na fakturze, to kwotę VAT wykazaną na fakturze wnoszący aport ujmuje zapisem: Wn konto 76-1, Ma konto 22-2.

Jak wynika z pytania wartość nominalna udziałów równa się wartości netto określonej na fakturze, a VAT zwracany jest wnoszącemu aport. Zatem ewidencja aportu w księgach rachunkowych spółki otrzymującej aport i w księgach wspólnika może przebiegać w sposób przedstawiony na przykładzie liczbowym.

Przykład

I. Założenia:

1. Udziałowcem spółki z o.o. jest inna spółka z o.o., która na pokrycie udziałów o wartości nominalnej: 100.000 zł, wniosła aport w postaci dwóch środków trwałych. Wartość księgowa środków trwałych wynosiła:

a) środek trwały w 100% umorzony o wartości początkowej: 75.000 zł,

b) środek trwały w 50% umorzony o wartości początkowej: 150.000 zł i umorzeniu: 75.000 zł.

2. Czynność tę wnoszący uznał za dostawę towarów opodatkowaną stawką 22%.

3. Faktura zawierała następujące dane:

a) wartość netto: 100.000 zł,

b) kwota VAT należnego: 22.000 zł,

c) ogółem wartość: 122.000 zł.

A. Zapisy w spółce z o.o. otrzymującej aport

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto

Wn

Ma

1. Faktura VAT oraz dowód OT:
   a) przyjęcie środków trwałych do ewidencji

100.000 zł
01

 

   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu

22.000 zł

22-1

 

   c) łączna kwota zobowiązania

122.000 zł

 

24

2. Nominalna wartość udziałów składająca się na kapitał zakładowy
(w momencie wpisu do KRS)

100.000 zł

24

80

3. WB - wpłata na konto udziałowca kwoty VAT

22.000 zł

24

13-0

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

B. Zapisy w spółce z o.o. wnoszącej aport

IV. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto

Wn

Ma

1. Objęcie udziałów za wkład niepieniężny

100.000 zł

03

76-0

2. LT - wartość księgowa wniesionego aportu w postaci środków trwałych:
   a) wartość początkowa środków trwałych: (75.000 zł + 150.000 zł) =

225.000 zł

 

01

   b) dotychczasowe umorzenie: (75.000 zł + 75.000 zł) =

150.000 zł

07-1

 

   c) nieumorzona wartość wniesionych środków trwałych

75.000 zł

76-1

 

3. VAT należny wynikający z faktury VAT do rozliczenia ze spółką z o.o. otrzymującą aport

22.000 zł

24

22-2

4. Różnica pomiędzy wartością rynkową (równą wartości nominalnej obejmowanych udziałów) a niższą wartością księgową wkładów (wartością netto): (100.000 zł - 75.000 zł) =

25.000 zł
76-1
81-3

oraz równolegle doprowadzenie wartości rynkowej do wartości księgowej jako ceny nabycia

25.000 zł
03-5
03

5. WB - wpływ kwoty VAT

22.000 zł

13-0

24

V. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60