Ostatnia aktualizacja: 21.04.2018 r., godz. 07:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 271.111
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości  »  Nr 4 z dnia 20.02.2010  »  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 lipca 2006 ...

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Zasady ewidencji rozliczeń dochodów budżetowych z tytułu podatków w izbach administracji skarbowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych po zmianie przepisów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Podatki lokalne w organie podatkowym jednostki samorządu terytorialnego po zmianie przepisów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Finansowanie inwestycji w ramach sum na zlecenie gromadzonych na wyodrębnionym rachunku pomocniczym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Zasady ewidencji przychodów, które po zrealizowaniu staną się dochodem budżetowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Informacja dodatkowa sporządzana przez jednostki i zakłady budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wprowadzonych nowym rozporządzeniem - część III

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Niezrealizowane zyski powiatu w związku ze zwolnieniem spółki kapitałowej z opłat za czynsz

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018

Komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wprowadzonych nowym rozporządzeniem - część II

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wprowadzonych nowym rozporządzeniem - część I

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017

Jak sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017

Kredyt zaciągnięty przez jednostkę samorządu terytorialnego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Przekształcenie lub włączenie gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017

Nieruchomości będące własnością powiatu, dzierżawione przez spółkę kapitałową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Środki pieniężne gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017

Obligacje długoterminowe wyemitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego - ewidencja i wycena

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Uzgodnienie salda konta ZFŚS oraz wyodrębnionego rachunku bankowego tego funduszu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Ewidencja pozabilansowa - zapisy w dzienniku w porządku chronologicznym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Klasyfikacja budżetowa kwot uzyskiwanych tytułem dywidendy oraz ich ujęcie w księgach gminy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Rozliczenie dotacji podmiotowej w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Rachunkowość stowarzyszenia prowadzącego zespół szkolno-przedszkolny

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Prewspółczynnik VAT w samorządowej jednostce budżetowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017

Nierozliczona dotacja celowa w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60