Ostatnia aktualizacja: 26.11.2015 r., godz. 14:35
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 415.517
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PORADNIK VAT
 
B.OBRÓT KRAJOWY
 III.Korekta roczna VAT w przypadku działalności mieszanej
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Korekta VAT naliczonego od środków trwałych

Przedstawione powyżej zasady dokonywania korekty podatku naliczonego od zakupów związanych z działalnością mieszaną obowiązują jedynie w stosunku do części wydatków. Mowa tu o wydatkach ponoszonych w związku z nabyciem towarów i usług niestanowiących dla podatnika środków trwałych oraz towarów i usług zaliczanych do środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł. Korekta VAT w stosunku do tych towarów przeprowadzana jest jednokrotnie, po zakończeniu roku, w którym dokonywane były zakupy, a w przypadku niskocennych środków trwałych - po zakończeniu roku, w którym środki te zostały oddane do używania.

Nieruchomości

W przypadku gdy przedmiotem zakupu związanego z działalnością mieszaną jest środek trwały o wartości początkowej wyższej niż 15.000 zł, zasady dokonywania korekty są nieco bardziej skomplikowane. Korekta dokonywana jest bowiem nie jednorazowo, lecz wielokrotnie, w zależności od tego, czy przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawo wieczystego użytkowania gruntów, czy też inny środek trwały.

Uwaga

W momencie zakupu inwestycyjnego przeznaczonego do działalności mieszanej, odliczenie dokonywane jest na zasadach ogólnych, tj. na podstawie struktury obrotu za poprzedni rok podatkowy. Różnice w odliczaniu VAT pojawiają się po zakończeniu roku, w którym inwestycja zostaje oddana do użytkowania, jeśli jej wartość początkowa jest wyższa niż 15.000 zł.

Dla nieruchomości okres korekty wynosi aż 10 lat. Jeśli zakupiona lub wybudowana nieruchomość jest wykorzystywana do działalności mieszanej oznacza to, że w ciągu kolejnych dziesięciu lat poczynając od roku, w którym nieruchomość ta została oddana do użytkowania podatnik zobowiązany jest dokonywać korekty 1/10 podatku odliczonego w momencie zakupu. Podobnie jak w przypadku innych zakupów, korekta dokonywana jest na podstawie struktury obrotu obliczonej dla zakończonego roku podatkowego i dokonywana jest w deklaracji składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następnego.
 

Przykład

W maju 2009 r. podatnik zakupił na potrzeby działalności mieszanej nieruchomość za kwotę 900.000 zł netto plus VAT w kwocie 198.000 zł. Nieruchomość została wprowadzona do ewidencji środków trwałych w czerwcu 2009 r. VAT został odliczony na podstawie struktury obrotu z roku 2008 wynoszącej 60%. Odliczono zatem 118.800 zł.

* * *

Po zakończeniu 2009 r. podatnik obliczył realną strukturę obrotów za ten rok i wyniosła ona 70%. W deklaracji za styczeń 2010 r. podatnik skorygował odliczony VAT o kwotę:

[(198.000 zł x 70%) - (198.000 zł x 60%)] x 1/10 = 1.980 zł.

Jest to korekta dodatnia, to znaczy podatek naliczony uległ zwiększeniu. Kwota ta powinna zostać wykazana w poz. 53 deklaracji VAT-7.

* * *

Zakładając, że struktura sprzedaży w roku 2010 wyniesie 55%, po zakończeniu roku 2010 podatnik w stosunku do tej nieruchomości będzie musiał wykazać korektę podatku naliczonego w kwocie:

[(198.000 zł x 55%) - (198.000 zł x 60%)] x 1/10 = (-) 990 zł.

Będzie to korekta ujemna, zmniejszająca podatek naliczony. Kwota ta powinna zostać wykazana w poz. 53 deklaracji VAT-7 ze znakiem „minus”.

W podobny sposób korekta będzie dokonywana aż do końca dziesięcioletniego okresu, licząc od roku oddania nieruchomości do użytkowania. Ostatnia korekta w tym przypadku zostanie dokonana za 2018 r. w deklaracji składanej za styczeń 2019 r.

Pozostałe środki trwałe

W przypadku pozostałych środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, przeznaczonych do prowadzenia działalności mieszanej, zasady dokonywania korekty są takie same, jak w przypadku nieruchomości. Jedyną różnicą jest okres korekty, który wynosi nie 10 lecz 5 lat licząc od roku, w którym środek trwały został oddany do użytkowania. Oznacza to, że w momencie dokonywania zakupu podatnik odlicza VAT na zasadach ogólnych z uwzględnieniem wskaźnika obrotów obliczonego dla poprzedniego roku podatkowego, a w ciągu kolejnych pięciu lat dokonuje korekty 1/5 tego podatku, na podstawie zmieniającego się wskaźnika obrotów.
 

Przykład

W lutym 2008 r. podatnik zakupił na potrzeby działalności mieszanej samochód ciężarowy za kwotę 100.000 zł plus VAT w kwocie 22.000 zł. Samochód został oddany do użytkowania w marcu 2008 r. VAT został odliczony na podstawie struktury obrotu za 2007 r. wynoszącej 80%. Odliczono zatem:

22.000 zł x 80% = 17.600 zł.

* * *

Po zakończeniu roku 2008 skorygowano 1/5 odliczonego VAT bazując na realnym wskaźniku obrotu dla 2008 r. wynoszącym 60%. Korekta wyniosła:

[(22.000 zł x 60%) - (22.000 zł x 80%)] x 1/5 = (-) 880 zł.

* * *

Po zakończeniu roku 2009 skorygowano 1/5 odliczonego VAT bazując na realnym wskaźniku obrotu dla 2009 r. wynoszącym 85%. Korekta wyniosła:

[(22.000 zł x 85%) - (22.000 zł x 80%)] x 1/5 = (+) 220 zł.

Analogicznie będzie przebiegać korekta VAT w ciągu kolejnych trzech lat, aż do zakończenia pięcioletniego okresu korekty.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60