Ostatnia aktualizacja: 30.11.2015 r., godz. 13:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 386.218
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
BIULETYN INFORMACYJNY dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
 
I.KONIECZNIE PRZECZYTAJ
 1.Ważne najbliższe terminy dla podatników i płatników
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Informacja o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego do końca stycznia br.

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe na zasadzie dobrowolności.

Pracodawcy o wskazanym stanie zatrudnienia mogą również zrezygnować z prowadzenia wskazanych form działalności socjalnej, jednak muszą w tym celu spełnić wymogi formalne określone w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.).

Trzeba podkreślić, że możliwość rezygnacji z tworzenia ZFŚS i wypłacania świadczenia urlopowego nie dotyczy pracodawców należących do sfery budżetowej, którzy tworzą Fundusz obowiązkowo, bez względu na stan zatrudnienia.

W celu skutecznego zwolnienia się z tworzenia Funduszu lub wypłacania świadczenia urlopowego, pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jednak co najmniej 20 pracowników, stosowne postanowienie zawierają w układzie zbiorowym pracy lub, w razie braku takiego aktu prawa zakładowego, w regulaminie wynagradzania (art. 3 ust. 3b ustawy o ZFŚS). Postanowienie o rezygnacji z tworzenia Funduszu lub wypłaty świadczenia urlopowego wymaga uzgodnienia z zakładową organizacją związkową, lub, jeżeli nie funkcjonuje ona w zakładzie pracy, z przedstawicielem pracowników, wyłonionym w sposób zwyczajowo przyjęty u danego pracodawcy.

Nieco odmienny tryb postępowania obowiązuje pracodawcę zatrudniającego na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników i nieposiadającego układu zbiorowego pracy. Taki pracodawca, nie będąc zobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania, postanowienie o rezygnacji z ZFŚS oraz wypłacania świadczenia urlopowego ogłasza w pierwszym miesiącu danego roku, w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy (art. 3 ust. 3a ustawy o ZFŚS).

Przedstawiamy przykład takiego oświadczenia:
 

Zakład Usług Krawieckich
"Ścieg" sp. z o.o.
ul. Związkowców 16/2
Słubice
Słubice, dnia 7 stycznia 2010 r.

Informacja o rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wypłacania świadczenia urlopowego

Informujemy, że w Zakładzie Usług Krawieckich "Ścieg" sp. z o.o. przy ul. Związkowców 16/2 w Słubicach nie tworzy się w 2010 r. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz nie wypłaca się świadczenia urlopowego.
 

Tomasz Kurczewski
prezes zarządu

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60