Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015 r., godz. 07:17  Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 430.864
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
BIULETYN INFORMACYJNY dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
 
I.KONIECZNIE PRZECZYTAJ
 1.Ważne najbliższe terminy dla podatników i płatników
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Informacja o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego do końca stycznia br.

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe na zasadzie dobrowolności.

Pracodawcy o wskazanym stanie zatrudnienia mogą również zrezygnować z prowadzenia wskazanych form działalności socjalnej, jednak muszą w tym celu spełnić wymogi formalne określone w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.).

Trzeba podkreślić, że możliwość rezygnacji z tworzenia ZFŚS i wypłacania świadczenia urlopowego nie dotyczy pracodawców należących do sfery budżetowej, którzy tworzą Fundusz obowiązkowo, bez względu na stan zatrudnienia.

W celu skutecznego zwolnienia się z tworzenia Funduszu lub wypłacania świadczenia urlopowego, pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jednak co najmniej 20 pracowników, stosowne postanowienie zawierają w układzie zbiorowym pracy lub, w razie braku takiego aktu prawa zakładowego, w regulaminie wynagradzania (art. 3 ust. 3b ustawy o ZFŚS). Postanowienie o rezygnacji z tworzenia Funduszu lub wypłaty świadczenia urlopowego wymaga uzgodnienia z zakładową organizacją związkową, lub, jeżeli nie funkcjonuje ona w zakładzie pracy, z przedstawicielem pracowników, wyłonionym w sposób zwyczajowo przyjęty u danego pracodawcy.

Nieco odmienny tryb postępowania obowiązuje pracodawcę zatrudniającego na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników i nieposiadającego układu zbiorowego pracy. Taki pracodawca, nie będąc zobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania, postanowienie o rezygnacji z ZFŚS oraz wypłacania świadczenia urlopowego ogłasza w pierwszym miesiącu danego roku, w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy (art. 3 ust. 3a ustawy o ZFŚS).

Przedstawiamy przykład takiego oświadczenia:
 

Zakład Usług Krawieckich
"Ścieg" sp. z o.o.
ul. Związkowców 16/2
Słubice
Słubice, dnia 7 stycznia 2010 r.

Informacja o rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wypłacania świadczenia urlopowego

Informujemy, że w Zakładzie Usług Krawieckich "Ścieg" sp. z o.o. przy ul. Związkowców 16/2 w Słubicach nie tworzy się w 2010 r. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz nie wypłaca się świadczenia urlopowego.
 

Tomasz Kurczewski
prezes zarządu

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60