Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 10:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 251.595
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości  »  Nr 2 z dnia 20.01.2010  »  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 listopada 2001 ...

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Zasada rzetelnego i jasnego obrazu w świetle stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Obowiązek badania sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej kilka rodzajów działalności

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018

Prezentacja w bilansie środków pieniężnych otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych po zmianie przepisów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Pożyczka w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Wybór wzoru sprawozdania finansowego za 2017 r. w zależności od typu i statusu jednostki

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018

Uproszczenia w rachunkowości w 2018 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018

Informacja dodatkowa sporządzana przez jednostki i zakłady budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Wycena bilansowa aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wprowadzonych nowym rozporządzeniem - część III

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Tworzymy politykę rachunkowości - inwestycje w aktywa finansowe

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Ujęcie, wycena i prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od stycznia 2018 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Opublikowano zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017

Środki otrzymane przez SP ZOZ na pokrycie straty - ujęcie w rachunku przepływów pieniężnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Tworzymy politykę rachunkowości - uwagi wstępne

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Certyfikaty inwestycyjne - ewidencja zakupu, wycena oraz umorzenie

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017

Jak sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Poziom istotności dla celów bilansowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017

Księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe stowarzyszeń i fundacji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017

Wykazywanie danych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przy zastosowaniu metody pełnej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Rachunkowość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie żłobka

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Ewidencja składników majątkowych przeznaczonych na założenie uczelni niepublicznej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Czy duża jednostka może odstąpić od ustalania odroczonego podatku dochodowego?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60