Ostatnia aktualizacja: 27.04.2015 r., godz. 11:58  Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 429.222
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PORADNIK VAT
Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy
nr 13   z dnia 10.07.2013

 
IV.Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Obowiązek podatkowy

Od 1 stycznia 2013 r., tak jak w 2012 r. obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, a jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, obowiązek ten powstanie 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Wprawdzie zmienione zostało brzmienie art. 20 ust. 1 ustawy, który reguluje to zagadnienie, jednak zmiana ta nie ma praktycznego znaczenia.

W wyniku nowelizacji dodany został przepis stanowiący, iż w przypadku dostaw towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego wykonywanych w sposób ciągły, które obejmują okres dłuższy niż jeden miesiąc, dostawy te należy uznawać za dokonane z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów (art. 20 ust. 1a ustawy).

Znacznie poważniejsze zmiany od 1 stycznia 2013 r. dotyczą obowiązku podatkowego, w przypadku wpłaty zaliczki na poczet transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. uchylono art. 20 ust. 3 ustawy o VAT, który stanowił, że w sytuacji, gdy przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy podatnik otrzymał całość lub część ceny, to obowiązek podatkowy powstawał z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny.

W przypadku zaliczek dotyczących WDT - obowiązek podatkowy, w przeciwieństwie do zasad ogólnych, związany był z chwilą wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie całości lub części ceny, a nie z chwilą otrzymania zaliczki.

Od decyzji podatnika zależało więc czy zafakturował otrzymaną zaliczkę z tytułu przyszłej dostawy wewnątrzwspólnotowej, czy też nie wystawił faktury zaliczkowej i udokumentował dopiero faktycznie zrealizowaną dostawę.

Jeśli podatnik otrzymując zaliczkę na poczet WDT nie wystawiał faktury zaliczkowej, wówczas obowiązek podatkowy powstawał dopiero z chwilą wystawienia faktury końcowej, jednak nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów.

Podatnik, który podjął decyzję o wystawieniu faktury zaliczkowej, musiał liczyć się z tym, że automatycznie powstawał u niego obowiązek podatkowy z tego tytułu. Wystawienie takiej faktury rodziło również problem dotyczący stawki podatkowej.

Zmianą w tym zakresie jest to, że otrzymanie (zapłacenie) zaliczki, zadatku, itp. na poczet WDT nie zobowiązuje już do rozliczenia VAT (uchylono art. 20 ust. 3 ustawy o VAT).

Z uwagi na fakt, że od początku 2013 r. zaliczki nie rodzą już obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, wprowadzono przepis przejściowy regulujący kwestię otrzymanych zaliczek przed zmianą przepisów w tym zakresie.


Obowiązek podatkowy dla nietransakcyjnego przemieszczenia towarów

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie powstaje z chwilą wystawienia faktury, a jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, obowiązek ten powstanie 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów.

Przy nietransakcyjnym przemieszczeniu własnych towarów na terytorium innego państwa członkowskiego (art. 13 ust. 3 ustawy) nie występuje jednak "dostawa towarów". W jaki więc sposób należy ustalić moment powstania obowiązku podatkowego? Pomocne mogą okazać się w tym przypadku przepisy dyrektywy w sprawie VAT. Art. 67 ust. 1 tego aktu prawnego w powiązaniu z art. 222 określa, że obowiązek podatkowy przy WDT powstaje z chwilą wystawienia faktury, a jeśli nie wystawiono faktury, to obowiązek ten powstaje nie później niż w 15. dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce zdarzenie podlegające opodatkowaniu. Takim zdarzeniem jest właśnie nietransakcyjne przemieszczenie własnych towarów na terytorium innego państwa członkowskiego.

W przypadku gdy ma miejsce przemieszczenie towarów do magazynu konsygnacyjnego na terytorium jednego z krajów UE, w celu późniejszej dostawy towarów, wówczas obowiązek podatkowy powstaje - zgodnie z art. 20a ustawy - z chwilą dostawy towarów, nie później niż z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej tę dostawę. Warunkiem jest, aby podatnik podatku od wartości dodanej, który jest nabywcą tych towarów był obowiązany do wykazania tego przemieszczenia w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki oraz dostawy towarów jako wewnątrzwspólnotowego nabycia w miesiącu, w którym u podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60