Ostatnia aktualizacja: 27.04.2018 r., godz. 08:31
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 255.849
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Obowiązek podatkowy

źródło:
Dodatek nr 9 do Poradnika VAT nr 13 z dnia 10.07.2013
Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy

Od 1 stycznia 2013 r., tak jak w 2012 r. obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, a jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, obowiązek ten powstanie 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Wprawdzie zmienione zostało brzmienie art. 20 ust. 1 ustawy, który reguluje to zagadnienie, jednak zmiana ta nie ma praktycznego znaczenia.

W wyniku nowelizacji dodany został przepis stanowiący, iż w przypadku dostaw towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego wykonywanych w sposób ciągły, które obejmują okres dłuższy niż jeden miesiąc, dostawy te należy uznawać za dokonane z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów (art. 20 ust. 1a ustawy).

Znacznie poważniejsze zmiany od 1 stycznia 2013 r. dotyczą obowiązku podatkowego, w przypadku wpłaty zaliczki na poczet transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. uchylono art. 20 ust. 3 ustawy o VAT, który stanowił, że w sytuacji, gdy przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy podatnik otrzymał całość lub część ceny, to obowiązek podatkowy powstawał z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny.

W przypadku zaliczek dotyczących WDT - obowiązek podatkowy, w przeciwieństwie do zasad ogólnych, związany był z chwilą wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie całości lub części ceny, a nie z chwilą otrzymania zaliczki.

Od decyzji podatnika zależało więc czy zafakturował otrzymaną zaliczkę z tytułu przyszłej dostawy wewnątrzwspólnotowej, czy też nie wystawił faktury zaliczkowej i udokumentował dopiero faktycznie zrealizowaną dostawę.

Jeśli podatnik otrzymując zaliczkę na poczet WDT nie wystawiał faktury zaliczkowej, wówczas obowiązek podatkowy powstawał dopiero z chwilą wystawienia faktury końcowej, jednak nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów.

Podatnik, który podjął decyzję o wystawieniu faktury zaliczkowej, musiał liczyć się z tym, że automatycznie powstawał u niego obowiązek podatkowy z tego tytułu. Wystawienie takiej faktury rodziło również problem dotyczący stawki podatkowej.

Zmianą w tym zakresie jest to, że otrzymanie (zapłacenie) zaliczki, zadatku, itp. na poczet WDT nie zobowiązuje już do rozliczenia VAT (uchylono art. 20 ust. 3 ustawy o VAT).

Z uwagi na fakt, że od początku 2013 r. zaliczki nie rodzą już obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, wprowadzono przepis przejściowy regulujący kwestię otrzymanych zaliczek przed zmianą przepisów w tym zakresie.


Obowiązek podatkowy dla nietransakcyjnego przemieszczenia towarów

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie powstaje z chwilą wystawienia faktury, a jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, obowiązek ten powstanie 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów.

Przy nietransakcyjnym przemieszczeniu własnych towarów na terytorium innego państwa członkowskiego (art. 13 ust. 3 ustawy) nie występuje jednak "dostawa towarów". W jaki więc sposób należy ustalić moment powstania obowiązku podatkowego? Pomocne mogą okazać się w tym przypadku przepisy dyrektywy w sprawie VAT. Art. 67 ust. 1 tego aktu prawnego w powiązaniu z art. 222 określa, że obowiązek podatkowy przy WDT powstaje z chwilą wystawienia faktury, a jeśli nie wystawiono faktury, to obowiązek ten powstaje nie później niż w 15. dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce zdarzenie podlegające opodatkowaniu. Takim zdarzeniem jest właśnie nietransakcyjne przemieszczenie własnych towarów na terytorium innego państwa członkowskiego.

W przypadku gdy ma miejsce przemieszczenie towarów do magazynu konsygnacyjnego na terytorium jednego z krajów UE, w celu późniejszej dostawy towarów, wówczas obowiązek podatkowy powstaje - zgodnie z art. 20a ustawy - z chwilą dostawy towarów, nie później niż z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej tę dostawę. Warunkiem jest, aby podatnik podatku od wartości dodanej, który jest nabywcą tych towarów był obowiązany do wykazania tego przemieszczenia w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki oraz dostawy towarów jako wewnątrzwspólnotowego nabycia w miesiącu, w którym u podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60