Ostatnia aktualizacja: 21.04.2018 r., godz. 07:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 271.111
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości  »  Nr 5 z dnia 20.03.2013  »  ZASADY BIEŻĄCEJ WYCENY ZAKUPU I SPRZEDAŻY TOWARÓW  »  Wydanie towarów z magazynu na własne potrzeby jednostki

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Wydanie towarów z magazynu na własne potrzeby jednostki

źródło:
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013
Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena

Jednostka może podjąć decyzję o przekazaniu towarów handlowych na własne potrzeby takie jak cele administracyjne, biurowe lub do produkcji własnych wyrobów. W takim przypadku wartością wydanych towarów wskazane jest obciążyć koszty działalności operacyjnej, a dokładnie konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii". W jednostkach, które rozliczają koszty równocześnie na kontach zespołu 4 i 5, przekazanie na własne cele towarów, objętych ewidencją na koncie 33 "Towary", ujmuje się w księgach rachunkowych następująco:

   1) wydanie towarów z magazynu:
      - Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii",
      - Ma konto 33 "Towary",
   2) przeniesienie wartości przekazanych towarów na konto zespołu 5:
      - Wn konto zespołu 5,
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Przekazanie towarów do zużycia wewnątrz jednostki wskazane jest każdorazowo udokumentować dowodem wewnętrznym sporządzonym przez jednostkę. Dowodem takim może być na przykład dowód "Rw - Rozchód wewnętrzny" lub inny dokument wydania towarów ustalony przez jednostkę.

Ewidencja księgowa przekazania towarów na własne potrzeby jednostki może przebiegać w sposób przedstawiony na przykładzie liczbowym.

Przykład

Przekazanie towarów na własne cele administracyjne w jednostce handlowej
prowadzącej ewidencję magazynową

I. Założenia:

Hurtowania artykułów biurowych zakupiła towary na kwotę: 24.600 zł, w tym VAT: 4.600 zł. Z magazynu towarów wydano na cele administracji artykuły biurowe na kwotę: 500 zł. Hurtownia prowadzi ewidencję towarów w rzeczywistych cenach zakupu, a ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5. Do wydania towarów na własne cele stosuje dowód "Rw - Rozchód wewnętrzny".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup towarów:      
   a) wartość towarów w cenach zakupu 20.000 zł 30  
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 4.600 zł 22-1  
   c) wartość zobowiązania 24.600 zł   21
2. Pz - przyjęcie towarów do magazynu 20.000 zł 33 30
3. Rw - wydanie towarów na własne potrzeby administracyjne 500 zł 40-1 33
4. PK - księgowanie równoległe w ciężar kosztów zarządu 500 zł 55 49

III. Księgowania:

Przekazanie towarów na własne cele administracyjne w jednostce handlowej prowadzącej ewidencję magazynową

Jeśli ewidencja towarów prowadzona jest w cenach różniących się od rzeczywistych cen zakupu bądź nabycia (tj. w stałych cenach ewidencyjnych), konieczne jest rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na wydane towary. Wówczas wydanie towarów następuje według rzeczywistych cen nabycia (zakupu), a konto 33, które uznaje się wartością towarów w cenach ewidencyjnych, koryguje się za pomocą konta 34-2 do poziomu cen rzeczywistych, zapisem:

      - Wn/Ma konto 33 "Towary",
      - Ma/Wn konto 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów".

W jednostkach, które odpisują w koszty wartość nabytych towarów w dniu ich zakupu zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 i dokonały zapisu: Wn konto 73-1, Ma konto 30, przekazanie towarów na własne cele wskazane jest ująć zapisem: Wn konto 40-1, Ma konto 73-1, oraz równolegle: Wn konto zespołu 5, Ma konto 49.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60