Ostatnia aktualizacja: 21.04.2018 r., godz. 07:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 271.111
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 33 (752) z dnia 20.11.2011  »  PRAWO PRACY  »  Jaki wymiar czasu pracy oraz urlop dla ucznia?

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018

Podstawa wynagrodzenia urlopowego dla dyrektora placówki feryjnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018

Rezygnacja z tworzenia funduszu socjalnego nie zawsze prowadzi do wypłaty świadczenia urlopowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej za 2017 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018

Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018

Rozliczenie składkowo-podatkowe dofinansowania do zimowego wypoczynku pracownika i członków jego rodziny

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018

Kontynuowanie zatrudnienia po ukończeniu przez ucznia kształcenia zawodowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018

Wpływ urlopów związanych z rodzicielstwem na staż nauczyciela do uzyskania awansu zawodowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018

W grudniu - czas na zaplanowanie urlopów wypoczynkowych na rok 2018

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017

Skutki orzeczenia o umiarkowanej niepełnosprawności w zatrudnieniu nauczyciela

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017

Potwierdzanie czasu pracy wykazanego w karcie ewidencji

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017

Średnia z godzin ponadwymiarowych w wynagrodzeniu urlopowym nauczyciela placówki nieferyjnej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017

Obowiązek pracodawcy do pokrycia kosztów egzaminu czeladniczego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017

Urlopy i zwolnienie na dziecko do 14 lat w świetle stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017

Zatrudnienie młodocianego po ukończeniu nauki zawodu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017

Rozwiązanie umowy o pracę w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017

Nabywanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego przez młodocianego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017

Wynagrodzenie za pracę i ekwiwalent za urlop w razie rozwiązania stosunku pracy w pierwszym dniu miesiąca

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017

Ustalenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017

Od 1 czerwca 2017 r. zmiany w pracy tymczasowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017

Obowiązek urlopowy pracownika młodocianego - stanowisko MRPiPS

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017

Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Udzielanie urlopu wypoczynkowego młodocianemu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017

Zasady wypłacania i wysokość świadczenia urlopowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017

Warunki zatrudnienia pracowniczego i cywilnoprawnego osoby poniżej 16. roku życia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60