Ostatnia aktualizacja: 28.03.2017 r., godz. 13:00
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 346.488
Wyszukiwarka
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Do 31 marca br. niektórzy pracodawcy przekazują do ZUS zgłoszenia o pracy szczególnej - ZUS ZSWA za 2016 r. (zobacz więcej)31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US zeznań: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B za 2016 r.31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji IFT-2R za 2016 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Przeglądu Podatku Dochodowego  »  Nr 13 z dnia 20.08.2011  »  PRZYCHODY  »  Odsetki od lokat overnight

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Odsetki od lokat overnight

źródło:
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2011
PIT i CIT w orzecznictwie sądowym

Rozstrzygnięcie

Dochody z odsetek od lokat terminowych, w tym również lokat overnight, nie są dochodami ze źródła przychodów, jakim jest działalność określona w zezwoleniu, lecz dochodami uzyskanymi na skutek dokonania określonych operacji finansowych, których celem jest pomnożenie zgromadzonego kapitału. W związku z tym jako dochód niezwiązany z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie podlegają zwolnieniu określonemu w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

Z uzasadnienia

W świetle art. 17 ust. 1 pkt 34 w związku z art. 17 ust. 4 updop oraz w powiązaniu z art. 12 oraz art. 16 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 274 ze zm.), zwolnienie o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop przysługuje podatnikowi z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w tym przepisie podlega więc tylko dochód z działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie strefy, stosownie do uzyskanego zezwolenia na prowadzenie działalności w granicach strefy. Oznacza to, na co słusznie zwrócił uwagę organ w odpowiedzi na skargę kasacyjną, że jeżeli dany rodzaj działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych. Okoliczności faktyczne rozpoznawanej sprawy wskazują, że dochód osiągany przez spółkę z lokat typu overnight nie jest osiągany z działalności spółki wymienionej w zezwoleniu. Dochody z odsetek od lokat terminowych, w tym od lokat overnight, nie są dochodami ze źródła przychodów, jakim jest działalność określona w zezwoleniu, lecz dochodami uzyskanymi z określonych operacji finansowych. Dochód ten nie wynika też z bieżącej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie udzielonego spółce zezwolenia, gdyż jest wynikiem operacji finansowych związanych z wykorzystaniem propozycji banku w celu pomnożenia zgromadzonego kapitału. A zatem dochód uzyskany przez spółkę z lokat overnight nie jest dochodem podlegającym zwolnieniu wymienionym w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

(wyrok NSA z 21 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 2039/09 - orzeczenie prawomocne)


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60