Ostatnia aktualizacja: 27.04.2015 r., godz. 12:29  Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 429.222
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY
Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
nr 12   z dnia 10.06.2011

 
III.OBLIGATORYJNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Wynagrodzenie zasadnicze

Art. 78 K.p. dokonuje podziału składników wynagrodzenia na obligatoryjne i fakultatywne. Stawka wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku ma charakter składnika obowiązkowego. Jej wysokość oraz zasady przyznawania powinny wynikać z przepisów prawa pracy, do których należy zaliczyć zarówno przepisy powszechnie obowiązujące, jak i układy zbiorowe pracy czy regulaminy wynagradzania. Podmiot stanowiący może także przewidzieć w wymienionych aktach prawa pracy inne, dodatkowe składniki wynagrodzenia. Tak też orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 lipca 2005 r. (sygn. akt III APa 89/05, Apel.-W-wa 2006/2/8), w którym stwierdził, że: "Obligatoryjnym elementem wynagrodzenia za pracę jest wynagrodzenie zasadnicze natomiast inne, dodatkowe składniki wynagrodzenia, wynikają z uprawnień podmiotu stanowiącego przepisy płacowe, bądź z woli stron zawierających umowy o pracę."

Do najczęściej spotykanych postaci wynagrodzenia zasadniczego, które należy zaliczyć do czasowych form wynagrodzenia za pracę należą:

  • stała stawka miesięczna,

  • stawka godzinowa.

Specyfika stawki miesięcznej polega na tym, że wypłaca się ją w całości, w takiej samej wysokości za każdy miesiąc przepracowany w pełnym zakresie, niezależnie od ilości godzin pracy wynikających z rozkładu pracy pracownika. Obniżenia tego wynagrodzenia dokonuje się tylko w sytuacji nieobecności pracownika w pracy bez prawa do wynagrodzenia. Zasady postępowania w wymienionej sytuacji opisujemy w rozdziale X dodatku.

Specyfika wykonywanych czynności może jednak zdeterminować wprowadzenie innych form wynagradzania, np. akordowej bądź prowizyjnej, określanych odpowiednio:

  • stawką wyrażoną w złotych za wykonanie określonej ilości czynności,

  • stawką procentową od wartości przeprowadzonych transakcji, wykonanych usług itd.

Tak określone wynagrodzenie, uwzględniające ilość i (bądź) jakość pracy, należy zaliczyć do obligatoryjnych składników wynagrodzenia.

Uwaga! Akordowa forma wynagradzania znajduje zastosowanie jedynie w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy. Normy pracy powinny stanowić miernik nakładu pracy, jej wydajności i jakości.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60