Ostatnia aktualizacja: 11.12.2017 r., godz. 14:49
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 286.031
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Wynagrodzenie zasadnicze

źródło:
Dodatek nr 11 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2011
Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy

Art. 78 K.p. dokonuje podziału składników wynagrodzenia na obligatoryjne i fakultatywne. Stawka wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku ma charakter składnika obowiązkowego. Jej wysokość oraz zasady przyznawania powinny wynikać z przepisów prawa pracy, do których należy zaliczyć zarówno przepisy powszechnie obowiązujące, jak i układy zbiorowe pracy czy regulaminy wynagradzania. Podmiot stanowiący może także przewidzieć w wymienionych aktach prawa pracy inne, dodatkowe składniki wynagrodzenia. Tak też orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 lipca 2005 r. (sygn. akt III APa 89/05, Apel.-W-wa 2006/2/8), w którym stwierdził, że: "Obligatoryjnym elementem wynagrodzenia za pracę jest wynagrodzenie zasadnicze natomiast inne, dodatkowe składniki wynagrodzenia, wynikają z uprawnień podmiotu stanowiącego przepisy płacowe, bądź z woli stron zawierających umowy o pracę."

Do najczęściej spotykanych postaci wynagrodzenia zasadniczego, które należy zaliczyć do czasowych form wynagrodzenia za pracę należą:

  • stała stawka miesięczna,

  • stawka godzinowa.

Specyfika stawki miesięcznej polega na tym, że wypłaca się ją w całości, w takiej samej wysokości za każdy miesiąc przepracowany w pełnym zakresie, niezależnie od ilości godzin pracy wynikających z rozkładu pracy pracownika. Obniżenia tego wynagrodzenia dokonuje się tylko w sytuacji nieobecności pracownika w pracy bez prawa do wynagrodzenia. Zasady postępowania w wymienionej sytuacji opisujemy w rozdziale X dodatku.

Specyfika wykonywanych czynności może jednak zdeterminować wprowadzenie innych form wynagradzania, np. akordowej bądź prowizyjnej, określanych odpowiednio:

  • stawką wyrażoną w złotych za wykonanie określonej ilości czynności,

  • stawką procentową od wartości przeprowadzonych transakcji, wykonanych usług itd.

Tak określone wynagrodzenie, uwzględniające ilość i (bądź) jakość pracy, należy zaliczyć do obligatoryjnych składników wynagrodzenia.

Uwaga! Akordowa forma wynagradzania znajduje zastosowanie jedynie w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy. Normy pracy powinny stanowić miernik nakładu pracy, jej wydajności i jakości.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60