Ostatnia aktualizacja: 22.04.2018 r., godz. 07:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 260.127
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 6 (294) z dnia 20.03.2011  »  ODPOWIADAMY NA PYTANIA  »  Z listów Czytelników  »  Odsetki należne w księgach rachunkowych

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Korekta w księgach rachunkowych błędnie zaksięgowanej wpłaty od kontrahenta

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz składek ZUS w księgach zakładu budżetowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Opłaty leasingowe na przełomie roku

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Ustalenie na dzień bilansowy wysokości rezerwy na skutki postępowania sądowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Tworzenie i rozwiązywanie odpisów aktualizujących oraz ich wykazanie w rachunku zysków i strat

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018

Prezentacja w bilansie zobowiązań publicznoprawnych wobec PFRON

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Tworzymy politykę rachunkowości - aktualizacja wartości należności oraz ulga na złe długi

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie opłaty produktowej za 2017 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Odsetki od należności objętej odpisem aktualizującym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Odpis aktualizujący przeterminowane należności

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018

Pożyczka w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Odpis aktualizujący oraz ulga na złe długi - ewidencja u wierzyciela

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018

Należności dochodzone na drodze sądowej - ewidencja i prezentacja

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017

Odzyskiwanie należności za pośrednictwem firmy windykacyjnej i obciążenie dłużnika kosztami windykacji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017

Czy sposób zaksięgowania należności ma wpływ na zasadność utworzenia odpisu aktualizującego jej wartość?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Koszty z tytułu nieterminowo regulowanych zobowiązań

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017

Dopłaty wnoszone przez spółkę do innej spółki z o.o.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017

Odsetki od zaległości budżetowych z tytułu zaniżenia VAT należnego za lata ubiegłe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017

Należności dochodzone na drodze postępowania sądowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Spisanie nieściągalnej wierzytelności, której wartość objęta była odpisem aktualizującym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Umorzenie podatku od nieruchomości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Transakcje handlowe z odroczonym terminem płatności

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Umorzenie odsetek od należności z tytułu dostaw i usług

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017

Zapłata odsetek naliczonych i zaksięgowanych w poprzednim roku obrotowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Klasyfikacja budżetowa kwot uzyskiwanych tytułem dywidendy oraz ich ujęcie w księgach gminy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60