Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015 r., godz. 13:01  Ilo嗆 wizyt w ci庵u ostatnich 30 dni - 462.832
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
u篡tkownik
has這
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadz帷e ksi璕i rachunkowe powinny przekaza do urz璠u skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. up造wa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. nale篡 z這篡 PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij

SPIS NUMER紟 CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY
 
III.DOKUMENTY ZWI╴ANE Z ZAKO哸ZENIEM ZATRUDNIENIA
A A A  
otw鏎z artyku w nowym oknie drukuj artyku poprzedni artyku   powr鏒 do spisu tre軼i czasopisma   nast瘼ny artyku

安iadectwo pracy

W ka盥ym przypadku rozwi您ania albo wyga郾i璚ia stosunku pracy pracodawca ma obowi您ek niezw這cznego wydania 鈍iadectwa pracy.

Zgodnie z nowel Kodeksu pracy (o kt鏎ej wspominamy na str. 6), je瞠li pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie terminowych um闚, pracodawca jest obowi您any wyda pracownikowi 鈍iadectwo pracy obejmuj帷e zako鎍zone okresy zatrudnienia na podstawie takich um闚, zawartych w okresie 24 miesi璚y, poczynaj帷 od zawarcia pierwszej z tych um闚.

Wa積e: Sporz康zenie i wydanie 鈍iadectwa pracy nie mo瞠 by uzale積ione od uprzedniego rozliczenia si pracownika z pracodawc.

Zasady dokumentowania zatrudnienia 鈍iadectwem pracy wynikaj z przepis闚 art. 97 K.p. oraz rozporz康zenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczeg馧owej tre軼i 鈍iadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. nr 60, poz. 282 z p騧n. zm.). Wz鏎 鈍iadectwa pracy wraz z obja郾ieniami zosta opublikowany w za陰czniku do rozporz康zenia. Pracodawca lub osoba dzia豉j帷a w jego imieniu mo瞠 tak瞠 samodzielnie sporz康zi 鈍iadectwo pracy w dowolnym uk豉dzie graficznym. O jego niewadliwo軼i decyduje tre嗆 zawieraj帷a wszystkie informacje wymagane powo豉nymi przepisami prawa.

Informacje zamieszczone w 鈍iadectwie pracy obejmuj: okres i rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska, tryb rozwi您ania albo okoliczno軼i wyga郾i璚ia stosunku pracy oraz inne dane niezb璠ne do ustalenia uprawnie pracowniczych i uprawnie z ubezpieczenia spo貫cznego. S to dane dotycz帷e:

 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
   
 • podstawy prawnej rozwi您ania lub wyga郾i璚ia stosunku pracy,
   
 • urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w kt鏎ym usta stosunek pracy,
   
 • wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub 鈍iadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
   
 • nale積o軼i ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawc do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku 鈔odk闚 finansowych,
   
 • okresu korzystania z urlopu bezp豉tnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
   
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego,
   
 • liczby dni, za kt鏎e pracownik otrzyma wynagrodzenie (chorobowe), zgodnie z art. 92 K.p., w roku kalendarzowym, w kt鏎ym usta stosunek pracy,
   
 • wykorzystania w roku kalendarzowym, w kt鏎ym usta stosunek pracy, przewidzianego w art. 188 K.p. zwolnienia od pracy na opiek nad dzieckiem do lat 14,
   
 • okresu, za kt鏎y pracownikowi przys逝guje odszkodowanie w zwi您ku ze skr鏂eniem okresu wypowiedzenia umowy o prac na podstawie art. 361 1 K.p.,
   
 • okresu odbytej czynnej s逝瘺y wojskowej lub jej form zast瘼czych,
   
 • okresu wykonywania pracy w szczeg鏊nych warunkach lub w szczeg鏊nym charakterze,
   
 • okres闚 niesk豉dkowych, przypadaj帷ych w okresie zatrudnienia, kt鏎ego dotyczy 鈍iadectwo pracy, uwzgl璠nianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty (np. pobierania wynagrodzenia za czas niezdolno軼i do pracy wyp豉conego na podstawie art. 92 K.p., zasi趾闚 z ubezpieczenia spo貫cznego: chorobowego, opieku鎍zego, 鈍iadczenia rehabilitacyjnego).

W 鈍iadectwie pracy obowi您kowo zamieszcza si wzmiank o zaj璚iu wynagrodzenia za prac. Na 膨danie pracownika r闚nie informacj o wysoko軼i i sk豉dnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

W ust. 4 pkt 4 druku 鈍iadectwa pracy nale篡 poda liczb dni niezdolno軼i do pracy, za kt鏎e pracownik otrzyma wynagrodzenie zgodnie z art. 92 K.p. - w roku kalendarzowym, w kt鏎ym usta stosunek pracy. Wskazana informacja umo磧iwi ustalenie uprawnienia do tego wynagrodzenia u kolejnego pracodawcy. Natomiast w ust. 4 pkt 10 wykazuje si przypadaj帷e w okresie zatrudnienia okresy niesk豉dkowe okre郵one w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo貫cznych. Te dane dotycz帷e ca貫go okresu zatrudnienia maj znaczenie dla uprawnie pracownika z ubezpieczenia spo貫cznego.

Dane wymagane w ust. 4 pkt 11 druku 鈍iadectwa pracy dotycz tylko 2003 r., w kt鏎ym obowi您ywa przepis art. 92 11 K.p. dodany ustaw z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niekt鏎ych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. nr 135, poz. 1146).

Poni瞠j prezentujemy przyk豉dowy wz鏎 鈍iadectwa pracy.

Kliknij, aby powi瘯szy obraz

Orygina 鈍iadectwa pracy wydaje si pracownikowi za kopi przechowuje si w cz窷ci C akt osobowych.


A A A  
otw鏎z artyku w nowym oknie drukuj artyku poprzedni artyku   powr鏒 do spisu tre軼i czasopisma   nast瘼ny artyku

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz闚 Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60