Ostatnia aktualizacja: 11.12.2017 r., godz. 14:49
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 286.031
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Wymiar czasu pracy

źródło:
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2011
Kodeks pracy. Stan prawny na 10 stycznia 2011 r.

Wymiar czasu pracy jest to liczba godzin i dni przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Metodykę obliczania obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym dla większości systemów czasu pracy reguluje art. 130 K.p. Jedynie wobec pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym stosuje się art. 138 K.p.

Wymiar czasu pracy na dany okres rozliczeniowy ustala się mnożąc 40 godzin (przeciętną dopuszczalną liczbę godzin pracy w tygodniu) przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin (norma dobowa) i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających poza pełne tygodnie).

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jednak, jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy.

Tak wynika z art. 130 K.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. nadanym ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 224, poz. 1459).

Ważne: Od 1 stycznia 2011 r. wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela, o ile nie jest to dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

W świetle powyższego, pracodawcy już nie "oddają" dnia wolnego za święto, które przypada w dzień wolny od pracy z tytułu rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Na mocy powołanej ustawy z dnia 24 września 2010 r. zmieniono również ustawę z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. nr 4, poz. 28 z późn. zm.), dodając w wykazie dni wolnych od pracy przypadające na 6 stycznia - Święto Trzech Króli.

Poniżej i na następnej stronie prezentujemy wymiar czasu pracy obowiązujący w 2011 r. u pracodawcy, który wyznaczył sobotę jako dzień wolny od pracy z tytułu rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe

Miesiąc

Wyliczenie czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 1 dzień)

160

20

II

(40 godz. x 4 tyg.)

160

20

III

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni)

184

23

IV

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 1 dzień)

160

20

V

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 1 dzień)

168

21

VI

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 1 dzień)

168

21

VII

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień)

168

21

VIII

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) - (8 godz. x 1 dzień)

176

22

IX

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni)

176

22

X

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień)

168

21

XI

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 2 dni)

160

20

XII

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 1 dzień)

168

21

Razem

2.016

252

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe

Okres

Wyliczenie czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I-III

(40 godz. x 12 tyg.) + (8 godz. x 4 dni) - (8 godz. x 1 dzień)

504

63

IV-VI

(40 godz. x 13 tyg.) - (8 godz. x 3 dni)

496

62

VII-IX

(40 godz. x 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 1 dzień)

520

65

X-XII

(40 godz. x 13 tyg.) - (8 godz. x 3 dni)

496

62

Razem

2.016

252

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe

Okres

Wyliczenie czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I-IV

(40 godz. x 17 tyg.) - (8 godz. x 2 dni)

664

83

V-VIII

(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) - (8 godz. x 3 dni)

680

85

IX-XII

(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 3 dni)

672

84

Razem

2.016

252

Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe

Okres

Wyliczenie czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I-VI

(40 godz. x 25 tyg.) + (8 godz. x 4 dni) - (8 godz. x 4 dni)

1.000

125

VII-XII

(40 godz. x 26 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 4 dni)

1.016

127

Razem

2.016

252

Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy

Okres

Wyliczenie czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I-XII

(40 godz. x 52 tyg.) - (8 godz. x 8 dni)

2.016

252


Zwracamy uwagę!
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej już na etapie prac nad zmianą artykułu 130 K.p. zwróciło uwagę, że nieobniżanie wymiaru czasu pracy za święto przypadające w dniu wolnym dla pracownika z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest niezgodne:

  • z Konstytucją gwarantującą pracownikom prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy (art. 66 ust. 2 Konstytucji) oraz
     
  • z wyrażanym przez Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy poglądem, zgodnie z którym pracownik nie ma obowiązku odpracowywania dnia świątecznego, natomiast pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi - poza wolną niedzielą i świętem - dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Dodatkowo Ministerstwo zwróciło uwagę, że skutkiem zmiany art. 130 K.p. może być różny wymiar czasu pracy dla pracowników zatrudnionych u różnych pracodawców, a nawet dla grup pracowników zatrudnionych u tego samego pracodawcy. Ze względu na swobodę pracodawcy w wyznaczaniu terminów dni wolnych od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy wskazane dni wolne mogą przypadać od poniedziałku do soboty. Zatem od terminów ich wyznaczenia zależeć będzie wymiar czasu pracy konkretnego pracownika. Jeżeli przypadną one w dni świąteczne - wymiar ten będzie wyższy, co oznacza, że faktycznie pracownik będzie odpracowywał święto. Ponadto Ministerstwo wskazało na realne niebezpieczeństwo uznania nowych zasad obliczania wymiaru czasu pracy za nierówne traktowanie pracowników, zwłaszcza w zakresie liczby dni wolnych od pracy oraz wysokości wynagrodzenia za pracę. W praktyce bowiem, pracownik skorzysta z mniejszej liczby dni wolnych od pracy, jeżeli pracodawca zaplanuje dla niego dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w święta. Z kolei pracownicy, którzy zgodnie z nowymi zasadami obliczania wymiaru czasu pracy, będą odpracowywać święta i z tego tytułu pracować dłużej, nie otrzymają wyższego wynagrodzenia, jeżeli są opłacani stawką miesięczną w stałej wysokości.

Stanowisko Ministerstwa dostępne jest na stronie internetowej www.mpips.gov.pl.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „KOMENTARZ REDAKCJI”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60