Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 10:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 251.595
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
Artykuł został usunięty z bazy serwisu.
Artykuły powiązane tematycznie:

Kapitał nowo powstałej spółki z o.o. niewpłacony do dnia bilansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Koszty zakupu materiałów rozliczanych za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów w bilansie

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018

Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i wykazanie w sprawozdaniu finansowym

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018

Rozrachunki z właścicielem w księgach i sprawozdaniu finansowym firmy osoby fizycznej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Zdarzenia ujawnione po dniu bilansowym i ich skutki w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Prezentacja w sprawozdaniu transakcji z podmiotem, z którym w trakcie roku ustało powiązanie kapitałowe

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Otwarcie ksiąg rachunkowych i wprowadzenie bilansu otwarcia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Podjęcie decyzji przez organ zatwierdzający jako jeden z warunków skorzystania z uproszczeń dla jednostek małych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Pożyczka w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Wybór wzoru sprawozdania finansowego za 2017 r. w zależności od typu i statusu jednostki

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018

Uproszczenia w rachunkowości w 2018 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018

Wycena bilansowa aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wprowadzonych nowym rozporządzeniem - część III

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Tworzymy politykę rachunkowości - inwestycje w aktywa finansowe

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Dane porównawcze przy sporządzaniu po raz pierwszy sprawozdania według załącznika nr 5 dla jednostek małych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018

Ujęcie, wycena i prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od stycznia 2018 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Kolejność prezentacji danych sprawozdawczych i porównawczych w sprawozdaniu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017

Tworzymy politykę rachunkowości - uwagi wstępne

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień poprzedzający dzień przekształcenia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Sprawozdania finansowe stowarzyszeń - wybrane zagadnienia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017

Sprawozdanie z działalności w jednostce spełniającej kryteria dla mikro

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017

Wykazywanie danych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przy zastosowaniu metody pełnej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym spółki przejmującej za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Zmiana zasad wyceny rozchodu towarów z magazynu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60