Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 16:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 258.257
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
pokaż fragmenty artykułów

I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.

Konstytucja Biznesu, czyli wolność gospodarcza w praktyce

2.

JPK w świetle wyjaśnień organów podatkowych

2.1.

Termin przekazywania danych w postaci JPK przez średniego przedsiębiorcę - interpretacje organu podatkowego

2.2.

Obowiązek przekazywania JPK_VAT przez samorządy terytorialne - odpowiedź na interpelację poselską

II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.

Zmiany w ustawie o VAT uchwalone przez Sejm

2.

Projekt przepisów o systemie monitorowania przewozu towarów

3.

Zmiana rozporządzenia akcyzowego

4.

Jednolity tekst ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

5.

Nowe zwolnienie w ustawie o PDOF

III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.

Dowóz pracownika do pracy - ujęcie podatkowe i ewidencja księgowa

1.1.

Zapewnienie bezpłatnego dowozu a przychód pracownika

1.2.

Bezpłatny dowóz do pracy a składki ZUS

1.3.

Rozliczenie bezpłatnych dowozów pracowniczych dla celów VAT

1.4.

Wydatki na najem środka transportu do przewozu pracowników

1.5.

Ewidencja księgowa wydatków na transport pracowników

2.

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych - aspekt bilansowy i podatkowy

2.1.

Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych

2.2.

Niedobory i nadwyżki towarów a koszty i przychody podatkowe

2.3.

Różnice inwentaryzacyjne a VAT

IV.

PODATEK VAT

1.

Zmiany w zakresie kas rejestrujących od 2017 r.

2.

Zmiana przeznaczenia towaru a prawo do odliczenia VAT - wyrok WSA

3.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

3.1.

Czy można prowadzić zbiorczą ewidencję sprzedaży?

3.2.

Sprzedaż działki zabudowanej a zwolnienie z VAT

3.3.

Kiedy do usługi transportu międzynarodowego można stosować stawkę 0% VAT?

3.4.

Usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej na targi

V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.

Wydatki na pozyskanie środków unijnych a koszty uzyskania przychodów - interpretacja organu podatkowego

2.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

2.1.

Utrata przedmiotu leasingu a koszty i przychody podatkowe

2.2.

Ustalenie zaliczki na podatek CIT w uproszczonej formie

3.

Relacja z dyżuru telefonicznego

3.1.

Wydatki na drobny poczęstunek dla kontrahentów

3.2.

Ujęcie wydatków na egzekucję w kosztach uzyskania przychodów

3.3.

Kara umowna a moment powstania przychodu

VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.

Zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika spółki osobowej - interpretacja organu podatkowego

2.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

2.1.

Świadczenia w naturze dla pracownika po ustaniu zatrudnienia a zaliczka na podatek

2.2.

Odszkodowanie i odsetki za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

2.3.

Zysk w formie rzeczowej wypłacony wspólnikom spółki jawnej

2.4.

Przychody sportowców - kwalifikacja do właściwego źródła przychodów

VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.

Udokumentowanie nakładów na ulepszenie środka trwałego - wyrok NSA

2.

Budynek na cudzym gruncie a inwestycja w obcym środku trwałym - interpretacja organu podatkowego

3.

Zakończenie inwestycji a naliczenie odsetek od zobowiązań

4.

Środki trwałe otrzymane w wyniku podziału jednostki

VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.

Podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych - wyjaśnienie ZUS

2.

Obowiązki płatnika składek w związku z zatrudnieniem pracownika

2.1.

Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w ZUS

2.2.

Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

2.3.

Podstawa wymiaru składek

2.4.

Rozliczanie składek ubezpieczeniowych

2.5.

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe, tj. FP i FGŚP

3.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego zleceniobiorcy do kwoty świadczenia rodzicielskiego - stanowisko ZUS

IX.

PRAWO PRACY

1.

Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2017 r.

2.

Ochrona danych osobowych na etapie rekrutacji pracowników

3.

Pobyt w podróży służbowej w dni wolne od pracy a prawo do świadczeń delegacyjnych

4.

Zapewnienie odpowiedniej temperatury i posiłków profilaktycznych w okresie zimowym

X.

RACHUNKOWOŚĆ

1.

Ewidencja udzielenia i spłaty pożyczki ze środków ZFŚS

2.

Inwentaryzacja środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym

3.

Jednostki powiązane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym

4.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę z o.o. spółkę komandytową - wybrane zagadnienia

5.

Zakres stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

6.

Badanie sprawozdań finansowych jednostek zależnych (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60