Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 12:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 274.884
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 4 (358) z dnia 10.02.2014

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
pokaż fragmenty artykułów

A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.

Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek

1.

Rozliczenie składkowo-podatkowe udostępnionego pracownikowi nieodpłatnie lokalu mieszkalnego

2.

Ustalenie wynagrodzenia wypłaconego za niepełny miesiąc pracy a składki ZUS

3.

Składki ZUS za przedsiębiorcę niezdolnego do pracy z powodu wypadku przy prowadzonej działalności

4.

Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje o danych przekazanych do ZUS w raportach za 2013 r.

II.

Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń

1.

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem będącym studentem

2.

Przystąpienie zleceniobiorcy do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.

Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków

1.

Wliczanie premii uznaniowej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

2.

Podwyższenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wypłacanego na przełomie roku

3.

Ustalanie wysokości zasiłku dla przedsiębiorcy w świetle regulacji obowiązujących od 1 grudnia 2013 r.

IV.

Zasady wypłaty zasiłków

1.

Wypłata zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka w okresie urlopu wychowawczego

2.

Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego w razie zmiany pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego

3.

Zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu

V.

Emerytury i renty

1.

Warunki nabywania prawa do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku

2.

Jak wypełnić zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7?

C.

PRAWO PRACY

VI.

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

1.

Brak ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę pracownika będącego emerytem

2.

Cofnięcie oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy

3.

Skutki skrócenia okresu wypowiedzenia

VII.

Rozliczanie czasu pracy

1.

Zaliczanie do czasu pracy czasu przejazdu zakładowym środkiem transportu

2.

Ruchomy czas pracy wprowadzony w regulaminie pracy przed zmianą przepisów

3.

Wniosek pracownika w sprawie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych

VIII.

Wynagrodzenia i inne należności pracownicze

1.

Ustalenie kwot potrącenia przy wypłacie w tym samym miesiącu wynagrodzenia i nagrody jubileuszowej

2.

Wynagrodzenie w okresie czasowego przesunięcia pracownika na inne stanowisko

3.

Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za okres wypowiedzenia dokonanego w trakcie choroby?

4.

Należności z tytułu podróży służbowej kierowcy

5.

Odprawa emerytalna przy dyscyplinarnym zwolnieniu

IX.

Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów

1.

Nabywanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego

2.

Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego

3.

Świadczenie rehabilitacyjne a urlop wypoczynkowy

X.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień

1.

Informacja w świadectwie pracy o korzystaniu z urlopów związanych z rodzicielstwem

2.

Podmiot właściwy do wydania zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie gospodarstwa rolnego

3.

Dni wolne na poszukiwanie pracy

XI.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

1.

Podstawowe obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.

Relacje z dyżurów telefonicznych

1.

Ustalenie liczby ubezpieczonych dla celów sporządzania informacji ZUS IWA

2.

Odsetki od nieopłaconych w terminie składek ZUS

3.

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

4.

Dokumentowanie prawa do zasiłków związanych z opieką nad małym dzieckiem

5.

Zliczanie okresów zasiłkowych

6.

Udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego, w tym na dziecko niepełnosprawne

7.

Zmiana zasad wynagradzania pracownika

8.

Wynagrodzenie za pracę nadliczbową i w nocy dla pracownika zaliczonego do kadry zarządzającej

XIII.

Udzielanie pracownikom kar porządkowych

1.

Rodzaj i stopień uciążliwości kar

2.

Procedura udzielania kary porządkowej

3.

Sprzeciw od nałożonej kary

4.

Obliczenie wysokości oraz potrącenie z wynagrodzenia wymierzonej pracownikowi kary pieniężnej

5.

Zatarcie kary porządkowej

E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.

Rozszerzenie przypadków dopuszczalnej pracy w niedziele i święta - nowela K.p.

2.

Pracownicy samorządowi zarządzający zakładem bez prawa do dodatków za pracę nadliczbową - wyrok TK

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60