Ostatnia aktualizacja: 25.04.2018 r., godz. 14:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 259.349
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.

nr 3   z dnia 20.01.2013
 
pokaż fragmenty artykułów

I.

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

 

Rozdział 2 Źródła przychodów

 

Rozdział 3 Zwolnienia przedmiotowe

 

Rozdział 4 Koszty uzyskania przychodów

 

Rozdział 4a Opodatkowanie stron umowy leasingu

 

Rozdział 5 Szczególne zasady ustalania dochodu

 

Rozdział 6 Podstawa obliczenia i wysokość podatku

 

Rozdział 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

 

Rozdział 8 Zeznania podatkowe

 

Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących

 

Rozdział 10 Przepisy przejściowe i końcowe

II.

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (wyciąg)

III.

USTAWA z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (wyciąg)

IV.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (wyciąg)

V.

USTAWA z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wyciąg)

VI.

USTAWA z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wyciąg)

VII.

USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (wyciąg)

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60