Ostatnia aktualizacja: 22.04.2018 r., godz. 07:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 260.127
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 24 (330) z dnia 10.12.2012

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
pokaż fragmenty artykułów

 

Informacja dla Czytelników

A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.

Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek

1.

Rozliczenia składkowo-podatkowe od 1 stycznia 2013 r.

2.

Składki ZUS i podatek od umowy zlecenia zawartej z bezrobotnym

3.

Opłacanie przez przedsiębiorcę składek ZUS na preferencyjnych warunkach

II.

Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń

1.

Zgłoszenie do ubezpieczeń pracownicy na urlopie macierzyńskim

2.

Ubezpieczenia z działalności gdy z umowy o pracę pracownik uzyskał niższe wynagrodzenie

3.

Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

4.

Od 1 stycznia 2013 r. NFZ elektronicznie potwierdzi prawa ubezpieczonego do świadczeń zdrowotnych

B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.

Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków

1.

Dodatki za pracę zmianową w podstawie wymiaru zasiłków

2.

Premia wypłacana za czas choroby a najniższa podstawa wymiaru zasiłku

3.

Wysokość zasiłku dla pracownika zatrudnionego na podstawie kolejnej umowy o pracę

4.

Uzupełnianie nagrody rocznej wliczanej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

IV.

Zasady wypłaty zasiłków

1.

Nowy okres zasiłkowy po świadczeniu rehabilitacyjnym

2.

Zasiłek macierzyński za okres łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego z pracą

3.

Dokumentowanie związku choroby z wypadkiem w drodze z pracy i do pracy

4.

Wykazywanie wynagrodzeń w zaświadczeniu płatnika składek ZUS Z-3

V.

Emerytury i renty

1.

Od 1 stycznia 2013 r. ZUS w inny sposób obliczy emeryturę przyznaną po wcześniejszej emeryturze

2.

Jak przeliczyć wysokość emerytury pomostowej?

C.

PRAWO PRACY

VI.

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

1.

Okresy wypowiedzenia przy umowie terminowej

2.

Rozpoczęcie biegu wypowiedzenia zmieniającego

3.

Zawarcie umowy zlecenia z członkiem zarządu jednoosobowej spółki z o.o.

VII.

Rozliczanie czasu pracy

1.

Czas pracy a łączone stanowisko pracy

2.

Wymiar i organizacja czasu pracy pracownika podmiotu leczniczego

3.

Czas pracy w podróży służbowej w razie wypadku

VIII.

Wynagrodzenia i inne należności pracownicze

1.

Wynagrodzenie za urlop i pracę ponadwymiarową niepełnoetatowca

2.

Dzielnik do obliczenia dodatku za pracę w porze nocnej

3.

Dodatek za wieloletnią pracę dla pracownika szkoły

4.

Prawo do diet za okres niezdolności do pracy podczas zagranicznej podróży służbowej

5.

Zbieg potrąceń egzekucyjnych z wynagrodzenia pracownika

6.

Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników SPZOZ

IX.

Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów

1.

Wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku dwóch równoległych umów o pracę

2.

Udzielenie urlopu wypoczynkowego w święta Bożego Narodzenia dla pracownika weekendowego

3.

Urlop uzupełniający nauczyciela

X.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień

1.

Wydawanie świadectw pracy po zakończeniu umów terminowych

2.

Dokument właściwy do zamieszczenia postanowienia w sprawie przyjętej organizacji pracy

3.

Wymiana prawa jazdy kierowcy zawodowemu a badania psychologiczne

XI.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

1.

Napoje i posiłki profilaktyczne w okresie zimowym

D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.

Relacje z dyżurów telefonicznych

1.

Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia dla emeryta

2.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

3.

Odsetki za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek ZUS

4.

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

5.

Ustalanie nowego okresu zasiłkowego

6.

Osiąganie przychodu a wypłata zasiłków

7.

Zatrudnienie na podstawie umów o pracę

XIII.

Przeprowadzanie zwolnień w trybie przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych

1.

Zakres podmiotowy ustawy

2.

Definicja zwolnień grupowych i indywidualnych

3.

Powinności pracodawcy przeprowadzającego zwolnienia

4.

Ochrona zatrudnionych podczas zwolnień grupowych i indywidualnych

5.

Odprawy pieniężne

6.

Wydanie świadectwa pracy

E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.

ZUS, KRUS i NFZ będą publikować interpretacje indywidualne w Biuletynie Informacji Publicznej

2.

Wypłata wynagrodzenia dla pracownika niepełnosprawnego - wyjaśnienie PFRON

3.

Składki ZUS od świadczeń z ZFRON wypłacanych przez podmioty, które utraciły status zakładu pracy chronionej - wyjaśnienie MPiPS

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60