Ostatnia aktualizacja: 25.04.2018 r., godz. 14:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 259.349
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 15 (303) z dnia 10.08.2011

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
pokaż fragmenty artykułów

A.

OBRÓT KRAJOWY

I.

Obowiązek podatkowy w usługach transportowych

1.

Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego

2.

Otrzymanie zaliczki

3.

Data wykonania usługi

4.

Świadczenie usług transportowych na rzecz zagranicznej firmy

5.

Obowiązek podatkowy dla importu usług transportowych

II.

Organizowanie obozów dla dzieci

1.

Warunki stosowania zwolnienia usług obozów i kolonii

2.

Definicja usług turystyki

3.

Opodatkowanie w systemie marży

III.

Użytkowanie wieczyste - opodatkowanie VAT

IV.

Kiedy działalność wykonywana osobiście nie podlega opodatkowaniu?

1.

Działalność wyłączona z opodatkowania

2.

Czynności wykonywane na zlecenie sądu przez biegłych i adwokatów

3.

Wynagrodzenie adwokata

4.

Wynagrodzenie syndyka i kuratora

V.

Zasady ewidencjonowania sprzedaży w pytaniach Czytelników

VI.

Zakup towarów od rolnika odmawiającego podania danych osobowych

1.

Dokumentowanie zakupu przez podatnika prowadzącego księgę przychodów i rozchodów

2.

Dokumentowanie zakupu przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe

3.

Brak faktury VAT RR a fundusz promocji produktów rolno-spożywczych

4.

Konsekwencje niewystawienia faktury VAT RR

VII.

Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)

1.

Częściowe uregulowanie należności przez dłużnika

2.

Przyspieszony zwrot a płatność bonem

VIII.

VAT w orzecznictwie

1.

Niedobory zawinione a obowiązek korekty podatku naliczonego

2.

Zbiorcza akceptacja faktur wystawionych przez nabywcę

IX.

Relacja z dyżuru telefonicznego

1.

Zbycie przedsiębiorstwa przez osobę fizyczną

2.

Brak adnotacji w dowodzie rejestracyjnym a prawo do odliczenia VAT od paliwa

3.

Termin rozliczenia faktury korygującej przez dostawcę

4.

Termin odliczenia VAT

B.

KASY REJESTRUJĄCE

X.

Jak skorygować obrót w kasie fiskalnej?

XI.

Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)

1.

Kiedy należy wprowadzić kasę fiskalną i zarejestrować się jako podatnik VAT?

C.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

XII.

Elektroniczne dokumenty celne potwierdzające import towarów

XIII.

Czytelnicy pytają

1.

Zakup towarów na terytorium kraju od zagranicznego podatnika

2.

Rozliczenie dostawy towarów zaimportowanych w innym państwie członkowskim

3.

Zakup od polskiego dostawcy towarów transportowanych z innego państwa UE

4.

Nabycie w Polsce towarów pochodzących z innego państwa unijnego

5.

Sprzedaż używanego samochodu na rzecz zagranicznego podatnika

XIV.

Obrót z zagranicą na forum (www.forum.gofin.pl)

1.

Informacja podsumowująca - przekroczenie limitu dla rozliczeń kwartalnych

2.

Skonto w WNT a VAT

D.

PORADY I KOMENTARZE

XV.

Czy od 1 lipca 2011 r. złom żelaza podlega samoopodatkowaniu?

1.

Zasady opodatkowania obrotu złomem od 1 kwietnia 2011 r.

2.

Nowelizacja ustawy obowiązująca od 1 lipca 2011 r.

3.

Jak opodatkować złom żelaza?

E.

WZORY PISM I FORMULARZY

XVI.

Skutki kontroli podatkowej - wzór zastrzeżeń do protokołu z kontroli

1.

Wszczęcie postępowania kontrolnego

2.

Obowiązki kontrolowanego podatnika i organu kontrolującego

3.

Zakończenie kontroli podatkowej - wzór zastrzeżeń do protokołu

4.

Dalsze skutki postępowania kontrolnego

F.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.

Nagrody dla klientów sklepu

2.

Podatek VAT od sprzedaży samochodu ciężarowego

3.

Towary wnoszone aportem do spółki cywilnej

4.

Przekazanie artykułów spożywczych kontrahentom i pracownikom

5.

Lody z automatu - stawka VAT

6.

Podatek VAT od napojów podawanych w restauracji

7.

Opodatkowanie dostawy budynków wniesionych do firmy w drodze aportu

G.

KRONIKA LEGISLACYJNA

1.

Zmiana objaśnień do deklaracji VAT

2.

Ograniczenie kręgu podmiotów składających deklaracje VAT

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60