Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 10:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 258.257
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

BIULETYN INFORMACYJNY dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

SPISY TREŚCI CZASOPISMA
REDAKCJA INFORMUJE

Rocznik - 2018

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.
Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.
"Wskaźniki i stawki" - przeglądaj w serwisie Wskazniki.Gofin.pl

Rocznik - 2017

Klasyfikacja Środków Trwałych na 2018 r. ze stawkami amortyzacyjnymi
Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Rozliczanie VAT przez podatnika wykonującego czynności opodatkowane i nieopodatkowane
Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Kodeks spółek handlowych. Stan prawny na 20 października 2017 r.
Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stan prawny na 1 lipca 2017 r.
Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Rozliczanie transakcji zagranicznych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Opodatkowanie usług budowlanych w 2017 r. - broszura Ministerstwa Finansów i wyjaśnienia organów podatkowych
"Wskaźniki i stawki" - przeglądaj w serwisie Wskazniki.Gofin.pl
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.

Rocznik - 2016

Podatek od nieruchomości w 2017 r. - przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Zasady odliczania VAT przy prowadzeniu działalności o charakterze mieszanym - broszura informacyjna Ministerstwa Finansów
"Wskaźniki i stawki" - przeglądaj w serwisie Wskazniki.Gofin.pl
Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
"Wskaźniki i stawki" - przeglądaj w serwisie Wskazniki.Gofin.pl
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Stan prawny na 1 maja 2016 r.
Ordynacja podatkowa. Stan prawny na 1 lutego 2016 r.
"Wskaźniki i stawki" - przeglądaj w serwisie Wskazniki.Gofin.pl
"Wskaźniki i stawki" - przeglądaj w serwisie Wskazniki.Gofin.pl
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.

Rocznik - 2015

Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2015 i 2016 r. Przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o pdop
Środki trwałe - zasady ustalania wartości początkowej i ich amortyzacji w 2015 roku
Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stan prawny na 1 czerwca 2015 r.

Rocznik - 2014

"Wskaźniki i stawki" - przeglądaj w serwisie Wskazniki.Gofin.pl
Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
"Wskaźniki i stawki" - przeglądaj w serwisie Wskazniki.Gofin.pl
Obowiązki podatkowe i ewidencyjne u małego przedsiębiorcy
Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z komentarzem
"Wskaźniki i stawki" - przeglądaj w serwisie Wskazniki.Gofin.pl
Ustawa o rachunkowości. Stan prawny na 1 lutego 2014 r.
"Wskaźniki i stawki" - przeglądaj w serwisie Wskazniki.Gofin.pl
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rocznik - 2013

Najnowsza ustawa o VAT. Stan prawny na 10.10.2013 r. (z uwzględnieniem zmian od 1.01.2014 r.)
"Wskaźniki i stawki" - przeglądaj w serwisie Wskazniki.Gofin.pl
Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2013 r. – przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Kodeks spółek handlowych
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi oraz ewidencji przez ryczałtowców. Stan prawny na 11 maja 2013 r.
Wydatki na firmowe samochody w 2013 r. – zasady odliczania VAT i zaliczania do kosztów podatkowych
Kasy rejestrujące - rozporządzenie Ministra Finansów. Stan prawny na 1 kwietnia 2013 r.
"Wskaźniki i stawki" - przeglądaj w serwisie Wskazniki.Gofin.pl
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.

Rocznik - 2012

"Wskaźniki i stawki" - przeglądaj w serwisie Wskazniki.Gofin.pl
Podatkowe i bilansowe zasady ustalania wyniku finansowego w 2012 r.
"Wskaźniki i stawki" - przeglądaj w serwisie Wskazniki.Gofin.pl
Przychody zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych
"Wskaźniki i stawki" - przeglądaj w serwisie Wskazniki.Gofin.pl
Aporty u wnoszącego i otrzymującego - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
Rozrachunki w walucie obcej - podatkowe i bilansowe zasady ustalania i rozliczania różnic kursowych
Korygowanie przychodów i kosztów podatkowych w przypadku rabatów (opustów), błędów
"Wskaźniki i stawki" - przeglądaj w serwisie Wskazniki.Gofin.pl
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.
zobacz wszystkie »
DARMOWE PROGRAMY
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60